Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 14/05/2020 16:37:27 )

Hiện nay, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị nghiên cứu tham gia góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tài chính, số 10, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc  Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Bản điện tử gửi vào địa chỉ email: dungnt.tc@backan.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 14/5/2020 đến ngày 13/6/2020).

Xem dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 14/05/2020 10:28:04)

Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 06/05/2020 10:50:57)

Đổi tên “Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn” thành “Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn”( 06/05/2020 08:54:59)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế( 29/04/2020 09:23:04)

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”( 24/04/2020 11:17:59)

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020( 24/04/2020 11:16:59)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn( 24/04/2020 10:40:55)

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn( 22/04/2020 16:49:59)

Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức hiến máu tình nguyện( 21/04/2020 16:05:18)

Sẽ ban hành quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính( 17/04/2020 14:55:08)

Sign In