Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 19/05/2020 16:24:18 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản và tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân nghiên cứu tham gia góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, địa chỉ: Số 13, Đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 19/5/2020 đến ngày 18/6/2020).

Xem dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Vai trò của Sở Tư pháp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 15/05/2020 17:05:10)

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh( 14/05/2020 16:37:27)

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 14/05/2020 10:28:04)

Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 06/05/2020 10:50:57)

Đổi tên “Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Kạn” thành “Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn”( 06/05/2020 08:54:59)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế( 29/04/2020 09:23:04)

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”( 24/04/2020 11:17:59)

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2020( 24/04/2020 11:16:59)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn( 24/04/2020 10:40:55)

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn( 22/04/2020 16:49:59)

Sign In