Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 06/01/2020 08:30:56 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để văn bản ban hành theo đúng quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Kạn, số 13, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 06/01/2020 đến ngày 05/02/2020).

Xem dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan
Sign In