Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Góp ý dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2020

(Cập nhật lúc: 01/10/2019 14:12:58 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện một số dự án đầu tư năm 2020.

Để văn bản ban hành theo đúng quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ngành liên quan và nhân dân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ 1 A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019).

Xem dự thảo Nghị quyết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành( 01/10/2019 14:09:40)

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ đối thoại với người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính( 27/09/2019 14:35:49)

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn( 23/09/2019 16:33:11)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để tổ chức các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/09/2019 08:30:56)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp( 20/09/2019 10:12:55)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với tập thể và các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp nhà nước năm 2019( 19/09/2019 10:20:25)

Gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số( 19/09/2019 09:58:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ báo cáo thống kê tư pháp( 10/09/2019 16:02:01)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình( 10/09/2019 16:00:13)

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2019 tại Sở Công Thương( 03/09/2019 09:44:13)

Sign In