Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đối với các đơn vị hành chính mới thành lập

(Cập nhật lúc: 11/02/2020 16:41:20 )

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh, ngày 06/02/2020, Sở Nội vụ đã có Công văn số 169/SNV-XDCP&CTTN hướng dẫn một số nội dung liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đối với các đơn vị hành chính mới thành lập.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí tăng thêm ngoài mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện( 10/02/2020 09:31:24)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo ( 05/02/2020 17:06:36)

Đề nghị góp ý dự thảo Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 05/02/2020 15:20:33)

Góp ý dự thảo Nghị quyết về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2020( 04/02/2020 15:09:00)

Tuyên dương 90 Đảng viên trẻ tiêu biểu( 03/02/2020 08:30:11)

Sáp nhập Trưòng Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn vào Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bắc Kạn( 21/01/2020 09:18:28)

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020( 10/01/2020 08:51:45)

Đảng ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng kết công tác năm 2019( 10/01/2020 08:21:22)

Khối Văn hóa Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019( 09/01/2020 14:51:28)

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai kế hoạch năm 2020( 09/01/2020 14:33:06)

Sign In