Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn quản lý và sử dụng biên chế viên chức, hợp đồng 68 năm 2019

(Cập nhật lúc: 11/06/2019 10:33:53 )

Sở Nội vụ vừa ban hành văn bản số 771/SNV-TCBC&CCVC hướng dẫn quản lý và sử dụng biên chế viên chức, hợp đồng 68 năm 2019.

Trong đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định giao biên chế của UBND tỉnh; căn cứ vị trí việc làm, nhu cầu thực tế, ban hành quyết định giao biên chế viên chức, hợp đồng 68 cho từng đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc bảo đảm phù hợp theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị rà soát số liệu biên chế chưa sử dụng (chưa tuyển dụng) của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện tuyển dụng trong thời gian sớm nhất.

Không thực hiện ký mới hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các trường hợp đã được đơn vị ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ không đúng theo quy định, đề nghị có phương án chấm dứt hợp đồng ngay. Nếu do đơn vị thiếu nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ chưa thực hiện được việc chấm dứt ngay hợp đồng lao động thì phải xây dựng phương án chấm dứt hợp đồng lao động theo từng năm để bảo đảm thực hiện theo đúng lộ trình. Cụ thể: Đến năm 2021, cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính); đến năm 2025, chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính).

Về quản lý, sử dụng chỉ tiêu hợp đồng 68, các cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu chưa sử dụng, đề nghị không thực hiện việc tuyển dụng cho đến khi tỉnh cho chủ trương thực hiện. Nếu cần thiết phải tuyển hợp đồng 68 để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thì báo cáo về Sở Nội vụ để xin chủ trương của cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Hướng dẫn tạm thời định mức sử dụng hóa chất sát trùng và vôi bột để phòng, chống dịch bệnh động vật( 10/06/2019 14:04:19)

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024( 07/06/2019 15:38:29)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương( 07/06/2019 08:15:16)

Đề nghị góp ý dự thảo Đề án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025( 06/06/2019 14:49:39)

Sở Giao thông vận tải đề nghị các huyện, thành phố tăng cường công tác phối hợp quản lý đào tạo lái xe( 29/05/2019 15:46:50)

Thông báo đổi giấy phép lái xe cũ sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET( 29/05/2019 15:38:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế quản lý hoạt động Đài Truyền thanh cấp xã ( 28/05/2019 16:50:34)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (bổ sung) để thực hiện trong năm 2019( 23/05/2019 14:51:13)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Tư pháp( 22/05/2019 14:27:00)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội( 21/05/2019 09:04:37)

Sign In