Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an

(Cập nhật lúc: 25/07/2019 08:32:43 )

Ngày 15/7/2019, Công an tỉnh ban hành Hướng dẫn số 1760/HD-CAT-PV05 hướng dẫn khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” (2014 - 2019).

Đối tượng khen thưởng đối với lực lượng Công an nhân dân là tập thể và cá nhân các đơn vị PV05, PA03, PA04; Công an các huyện, thành phố (hoặc các Đội nghiệp vụ phụ trách chuyên đề Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28); Công an các xã, phường, thị trấn.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, tập thể đề nghị khen thưởng là các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; các cá nhân là lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28.

Hình thức khen thưởng gồm Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Ngoài các hình thức khen thưởng này,Thủ trưởng Công an các huyện, thành phố tham mưu đề xuất UBND các huyện, thành phố xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28.

Số lượng khen thưởng: Đơn vị PA03, PA04, mỗi đơn vị đề nghị 03 trường hợp (tập thể hoặc cá nhân), trong đó 01 trường hợp thuộc lực lượng Công an, 02 trường hợp thuộc cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phòng PV05 được đề nghị 01 tập thể, 01 cá nhân; Công an các huyện, thành phố 04 trường hợp (tập thể hoặc cá nhân), trong đó 02 trường hợp thuộc lực lượng Công an, 02 trường hợp thuộc cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Hồ sơ khen thưởng gồm tờ trình đề nghị khen thưởng; biên bản họp, xét đề nghị khen thưởng; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cấp trên một cấp.

Phòng PA05 phối hợp với PX03 tham mưu đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công an tỉnh lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích nổi trội đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh khen thưởng.

Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố gửi hồ sơ khen thưởng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 về Công an tỉnh (qua phòng PV05) trước ngày 25/7/2019 để tập hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công an tỉnh xét khen thưởng./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ( 25/07/2019 08:25:28)

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba( 24/07/2019 10:28:35)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 24/07/2019 08:17:47)

Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng( 22/07/2019 10:01:18)

Sẽ phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp( 22/07/2019 09:31:07)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 15:16:37)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 15:14:36)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước( 05/07/2019 09:30:33)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh( 04/07/2019 10:19:29)

Bắc Kạn công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường( 04/07/2019 08:34:34)

Sign In