Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi

(Cập nhật lúc: 15/03/2019 10:02:36 )

Trước thực trạng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang xuất hiện, có nguy cơ lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp ở nước ta, ngày 11/3/2019, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nội dung nhằm chủ động bảo vệ môi trường trong công tác phòng, chống dịch như: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát môi trường các khu vực chăn nuôi, giết mổ và công tác tiêu độc khử trùng, thu gom xử lý chất thải; tổ chức tiêu hủy an toàn đối với toàn bộ số lợn bị mắc dịch; có kế hoạch huy động các nguồn lực cho việc giám sát, xử lý ô nhiễm môi trường và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Đối với việc tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi, các đơn vị, địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường đối với việc chôn lấp, tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả Châu Phi./.

Hương Dịu

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP( 13/03/2019 10:23:59)

Thành lập Tổ phản ứng nhanh phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 13/03/2019 08:30:56)

Bàn giao, khởi công công trình thanh niên tại Chợ Đồn, Chợ Mới( 07/03/2019 08:53:48)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ( 06/03/2019 10:26:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020( 05/03/2019 18:06:07)

Ra quân Tháng Thanh niên năm 2019( 01/03/2019 17:51:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh ( 27/02/2019 16:13:56)

Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân được đề nghi ̣tặng thưởng Huân chương Lao động( 26/02/2019 10:18:23)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành( 26/02/2019 10:12:03)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 26/02/2019 08:40:20)

Sign In