Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Bắc Kạn lần thứ II năm 2019

(Cập nhật lúc: 10/05/2019 08:21:40 )

Với mục đích khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm thiết bị đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về; Tạo nên một phong trào tự làm thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, để phổ biến nhân rộng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời lựa chọn một số thiết bị đào tạo xuất sắc tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc theo định kỳ; ngày 06/5/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 865/KH-LĐTBXH về việc Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Bắc Kạn lần thứ II năm 2019.

Theo đó, thời gian, địa điểm tổ chức thi và nội dung, hình thức tổ chức hội thi cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: Thời gian dự kiến: 02 ngày, ngày 04, 05 tháng 6 năm 2019. Địa điểm: Tại trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú Bắc Kạn.

2. Nội dung, hình thức tổ chức thi

- Đối tượng tham gia Hội thi: Các Trường cao đẳng, trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

- Thiết bị tham gia Hội thi bao gồm: dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo. Yêu cầu đối với thiết bị tham gia dự thi: Không vi phạm bản quyền tác giả và sở hữu công nghiệp; Đúng tên thiết bị mà tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả đăng ký với Ban tổ chức, nếu có sự thay đổi về tên gọi phải báo với Ban tổ chức để điều chỉnh trước khi khai mạc hội thi; Mỗi thiết bị dự thi phải có bản thuyết minh và hướng dẫn sử dụng; Trong thời gian diễn ra Hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa, gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được sắp xếp.

- Điều kiện, số lượng thiết bị đăng ký dự thi: Mỗi đơn vị lựa chọn từ 01 - 03 thiết bị đã đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở tham dự Hội thi cấp tỉnh; Các thiết bị đào tạo tự làm của các tác giả khác trong và ngoài tỉnh đã đưa ra trưng bày hoặc sản xuất có trên thị trường, đã có đăng ký bản quyền tác giả không được tham gia dự thi.

- Nội dung hoạt động trong Hội thi: Trưng bày, trình diễn và thi các thiết bị đào tạo tự làm; Trong Hội thi có thể tổ chức triển lãm các thiết bị đào tạo của các công ty sản xuất, kinh doanh thiết bị đào tạo, ký kết hợp tác sản xuất, cung cấp thiết bị đào tạo tự làm giữa các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm: Tên thiết bị; Nhóm nghề đào tạo: nhóm nghề mã cấp 2 theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Tác giả hoặc tập thể tác giả; Nội dung đăng ký dự thi; Phạm vi áp dụng; Mô tả đặc tính kỹ thuật của thiết bị; Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản, sửa chữa. (Hồ sơ gồm 01 bản gốc và 03 bản phô tô nộp cho Ban tổ chức). Hồ sơ thiết bị dự thi gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn trước ngày 20/5/2019.

Minh Huyền

Tin bài mới:


Sẽ hỗ trợ người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 08/05/2019 22:36:04)

Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính ( 26/04/2019 16:08:16)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Bắc Kạn( 26/04/2019 15:31:09)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 26/04/2019 14:15:49)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh( 26/04/2019 14:11:41)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, huyện, thành phố ( 22/04/2019 08:30:56)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh ( 19/04/2019 10:50:13)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 12/04/2019 16:44:38)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/04/2019 09:45:24)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế( 04/04/2019 09:02:27)

Sign In