Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả thực hiện 03 phòng trào thi đua lớn do Chính phủ phát động của Sở Giao thông vận tải

(Cập nhật lúc: 06/08/2019 10:22:03 )

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ. Từ đó, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đã được Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh giao. Kết quả cụ thể như sau:

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, ngày 14/8/2017 Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Trong những năm qua, Cấp ủy và lãnh đạo Sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quan trọng của Đảng và Nhà nước và xây dựng nông thôn mới đến 100% đảng viên, công chức và người lao động trong toàn ngành. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với quá trình phát kinh tế, xã hội của tỉnh đã được nâng lên; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, quyết tâm của đảng viên, công chức và người lao động trong công cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả, trong 03 năm (2016 - 2018) với nhiều hình thức, ngành giao thông vận tải đã hỗ trợ các địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền là hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, giúp xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn khảo sát, thiết kế lập hồ sơ báo cáo kinh tế, kỹ thuật công trình Đường trục xã Bản Nhượng - Hợp Tiến qua trung tâm xã dài 1km, tổng giá trị 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ 16 ca máy mở rộng mặt đường với giá trị là 80 triệu đồng và hỗ trợ xã về mặt kỹ thuật xây dựng mặt đường trục thôn, mặt đường đá dăm láng nhựa, chiều dài 2.200m giá trị 1,6 tỷ đồng (Công ty TNHH MTV kim loại mầu Bắc Kạn hỗ trợ); hỗ trợ xây dựng 01 nhà họp thôn Thâm Tàu trị giá 25 triệu đồng...

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo -Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn đến năm 2020, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo, quán triệt cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực thuộc hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cán bộ, công chức, người lao động ngành giao thông vận tải đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua như: Gửi tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; đóng góp ngày lương ủng hộ đồng bào miền trung bị thiên tai; đóng góp hỗ trợ nhân dân huyện Pác Nặm khắc phục hậu quả mưa đá, lũ quét; vận động tham gia đóng góp ủng hộ quỹ đến ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo hàng năm... Đoàn thanh niên Sở đã triển khai thực hiện tốt các phong trào: “5 xung kích”, “4 đồng hành”, các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” như tham gia thực hiện kiểm tra, xây dựng kế hoạch thực hiện đường nông thôn mới xã Bản Thi, xây dựng 02 công trình thanh niên nhà vệ sinh sạch tại xã Phong Huân, xây dựng sân chơi bê tông tại điểm trường Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, với tổng trị giá xây dựng và hỗ trợ 45,5 triệu đồng; tổ chức quyên góp chăn ấm, lương thực thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ các em học sinh và tham gia sửa chữa, nâng cấp sân chơi và hạng mục khác tại điểm trường tiểu học Khuổi Kẹn, Phia Khao, Kéo Nàng, xã Bản Thi (giá trị khoảng 7 triệu đồng); tổ chức tặng 05 xuất quả cho gia đình liệt sĩ và người có công (trị giá 04 triệu đồng); phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức hội thi “Văn hóa giao thông học đường” tại huyện Na Rì; tham gia các cuộc vận động đóng góp, ủng hộ gây quỹ từ thiện và ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt; tham gia hiến máu nhân đạo hàng năm... Lồng ghép trong hoạt động chuyên môn, hằng năm Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn về nhiệm vụ, nghiệp vụ thực hiện bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã (Dự án LRAMP). Đến hết năm 2018 toàn tỉnh đã có 26 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, hiện nay Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ các xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 thực hiện hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đã xây dựng.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Thực hiện Kế hoạch số 400/KH-UBND ngày 27/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, đơn vị chuyên môn triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chống quan liêu, tham nhũng và đẩy mạnh tinh thần phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chắc chắn, bền vững. Hằng năm, Sở đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông vận tải cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và bến xe khách trên địa bàn, tham mưu hoàn chỉnh cơ chế chính sách và hệ thống văn bản pháp luật của tỉnh, tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hoạt động an toàn, cạnh tranh lành mạnh cùng phát triển; Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017... Thông qua các hoạt động trên đã giúp nhiều doanh nghiệp tại địa phương nâng cao năng lực, khẳng định được vị thế trong quá trình hội nhập và phát triển.

Cùng với 03 phong trào thi đua trên, Sở Giao thông vận tải cũng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiều phong trào thi đua của ngành. Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng tới các phòng, ban, đơn vị chuyên môn và các đoàn thể trong ngành và bước đầu đạt được kết quả nhất định. Trong đó, phong trào “Ngành Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt những kết quả tích cực, thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Sở Xây dựng với Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn( 02/08/2019 09:21:53)

Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ( 02/08/2019 09:14:59)

Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”( 01/08/2019 15:49:53)

Công an tỉnh: Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ I năm 2019( 31/07/2019 14:52:11)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ 01/8( 30/07/2019 16:10:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh( 30/07/2019 10:17:12)

Danh sách giám định viên tư pháp Công an tỉnh( 29/07/2019 16:16:13)

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an( 25/07/2019 08:32:43)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ( 25/07/2019 08:25:28)

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba( 24/07/2019 10:28:35)

Sign In