Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Khối Văn hóa Xã hội tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

(Cập nhật lúc: 09/01/2020 14:51:28 )

Chiều ngày (08/01), Khối Thi đua văn hóa xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại diện 11 đơn vị trong Khối đã tham gia gồm: Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Trường cao đẳng Nghề Dân tộc Nội trú; Trường Cao đẳng Cộng đồng; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và đại diện Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, thủ trưởng các đơn vị trong khối thi đua Văn hóa xã hội đã tổ chức triển khai, phát động phong trào đến toàn thể công chức, viên chức; phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo gắn với kỷ cương, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn. Các đơn vị trong khối đều tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ... Đặc biệt trong phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” các đơn vị thành viên đã cụ thể hóa phong trào thi đua, xây dựng mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể góp phần cùng địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng các hoạt động, đóng góp như nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ hiệu quả giúp các địa phương trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu về y tế, xã hội... Tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy định của thôn, bản, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại nơi cư trú. Ngoài ra các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của mỗi ngành đã tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề với nội dung thiết thực hiệu quả, điển hình như: Đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát động 03 phong trào thi đua chuyên đề, kết thúc đợt thi đua, tổng kết đánh giá các phong trào, khen thưởng ...

Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được các đơn vị trong khối quan tâm triển khai thực hiện và coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ nêu gương “người tốt, việc tốt”, góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2019 các đơn vị trong khối đã lựa chọn để biểu dương tại đơn vị đối với 08 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu điển hình (trong đó có 05 tập thể, 14 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong khối thi đua đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong khối cần đổi mới sáng tạo cả nội dung và hình thức trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, đặc biệt đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Các đơn vị cần xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị cũng như khả năng tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bỏ phiếu suy tôn đơn vị dẫn đầu khối thi đua Văn hóa - Xã hội. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông được suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú tỉnh đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2020, Bảo hiểm Xã hội tỉnh - đơn vị trưởng khối năm 2019 đã bàn giao nhiệm vụ trưởng khối thi đua Văn hóa Xã hội năm 2020 cho Trường Cao đẳng Nghề Dân tộc Nội trú tỉnh./.

Hoàng Huế
Sign In