Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2019 tại Sở Công Thương

(Cập nhật lúc: 03/09/2019 09:44:13 )

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ngày 30/8/2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Vũ Đức Chính – Chánh Văn phòng Đoàn ĐQBH, HĐND và UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC đã tiến hành kiểm tra tại Sở Công Thương. Dự buổi làm việc có đồng chí Đinh Lâm Sáng - Phó Giám đốc Sở và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện về công tác kiểm soát TTHC của đơn vị từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm kiểm tra, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới và các đề xuất, kiến nghị.

Nhìn chung, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện tốt các nội dung trong công tác kiểm soát TTHC đảm bảo tiến độ, thời gian. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đơn vị còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa thực hiện việc chi hỗ trợ cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của đơn vị theo quy định của Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị chưa đúng quy định (Theo quy định phải công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tuy nhiên đơn vị lại công khai tại bộ phận Thanh tra sở); chưa ban hành Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát TTHC theo quy định (Theo quy định phải ban hành Kế hoạch riêng, tuy nhiên đơn vị lại ban hành lồng ghép nội dung truyền thông về công tác kiểm soát TTHC tại Kế hoạch số 33/KH-SCT ngày 24/01/2019 về kiểm soát TTHC năm 2019).

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đơn vị, đồng thời kiến nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Đồng Thị Vân

Tin bài mới:


Các đơn vị triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”( 30/08/2019 09:00:48)

Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghi ̣xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú( 29/08/2019 17:00:27)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 23/08/2019 14:06:49)

Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng( 23/08/2019 09:30:22)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh( 21/08/2019 14:11:11)

Tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Bắc Kạn nhớ lời Di chúc theo chân Bác”( 21/08/2019 11:02:53)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2019 16:38:21)

Tập huấn nâng cao kiến thức về thương mại điện tử năm 2019( 09/08/2019 17:03:34)

Sở Nội vụ tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong tháng( 07/08/2019 14:16:20)

Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Sở Khoa học và Công nghệ( 07/08/2019 14:09:56)

Sign In