Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

(Cập nhật lúc: 21/08/2019 14:11:11 )

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-TCT ngày 18/02/2019 của Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 20 tháng 8 năm 2019, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐQBH, HĐND và UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác, Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Hà Văn Hùng – Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc.


(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐQBH, HĐND và UBND tỉnh,
Tổ phó Tổ công tác, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/7/2019, theo đó, đơn vị được giao 50 nhiệm vụ, trong đó 38 nhiệm vụ có thời hạn và 12 nhiệm vụ không quy định thời hạn. Tổng số nhiệm vụ giao cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2019: 02 nhiệm vụ, hiện nay đơn vị đã hoàn thành 2/2 nhiệm vụ theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã đưa ra một số kiến nghị đề xuất về những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Các kiến nghị, đề xuất của đơn vị đã được Đoàn kiểm tra tiếp nhận, đồng thời kiến nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được đồng thời rà soát, cập nhật đầy đủ các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Hà Hồng

Tin bài mới:


Tổng kết đợt hoạt động “Tuổi trẻ Bắc Kạn nhớ lời Di chúc theo chân Bác”( 21/08/2019 11:02:53)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 13/08/2019 16:38:21)

Tập huấn nâng cao kiến thức về thương mại điện tử năm 2019( 09/08/2019 17:03:34)

Sở Nội vụ tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong tháng( 07/08/2019 14:16:20)

Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Sở Khoa học và Công nghệ( 07/08/2019 14:09:56)

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với các phong trào thi đua yêu nước( 06/08/2019 10:23:18)

Kết quả thực hiện 03 phòng trào thi đua lớn do Chính phủ phát động của Sở Giao thông vận tải( 06/08/2019 10:22:03)

Sở Xây dựng với Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn( 02/08/2019 09:21:53)

Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ( 02/08/2019 09:14:59)

Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”( 01/08/2019 15:49:53)

Sign In