Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Tài nguyên và Môi trường

(Cập nhật lúc: 12/11/2018 07:52:16 )

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-TCT ngày 02/02/2018 của Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 09 tháng 11 năm 2018, Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Đình Thất – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác, Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Dự buổi làm việc có đồng chí Nông Văn Kỳ - Giám đốc Sở, đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở.

 
Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Từ 01/01/2018 đến ngày 31/10/2018, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường 415 nhiệm vụ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, đơn vị đã hoàn thành 403 nhiệm vụ, hiện đang giải quyết 25 nhiệm vụ.

Tổng số nhiệm vụ giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2018: 10 nhiệm vụ, theo đó, đơn vị đã hoàn thành 06/10 nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện 04 nhiệm vụ.

Đơn vị đã ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, công tác tổng hợp báo cáo định kỳ chưa được đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị đơn vị tiếp tục rà soát tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao nhưng chưa hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý những nhiệm vụ giao không có thời hạn. Tổ chức thực hiện công tác thông tin báo cáo theo đúng quy định Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh. Thường xuyên theo dõi, hệ thống nhiệm vụ và cập nhật tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đầy đủ chính xác. Đồng thời, chủ động, giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận QSD đất, hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh./.

Hà Hồng

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019( 09/11/2018 09:27:30)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2018 14:13:57)

Công đoàn với hoạt động phúc lợi cho đoàn viên( 31/10/2018 09:54:16)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn...( 29/10/2018 10:21:11)

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 26/10/2018 09:12:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 19/10/2018 16:41:03)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ( 18/10/2018 08:36:58)

Bắc Kạn là một trong 10 tỉnh thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh( 17/10/2018 08:42:15)

Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2020( 17/10/2018 08:32:03)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố( 12/10/2018 11:01:12)

Sign In