Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cống hiến năm 2018

(Cập nhật lúc: 07/12/2018 08:59:59 )

Ngày 30/11/2018, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức họp xét khen thưởng quá trình cống hiến cho 02 cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng. Tại cuộc họp, căn cứ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, kết quả kiểm phiếu, Hội đồng nhất trí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ông Nông Văn Chí, nguyên Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn và trình tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ông Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn với số phiếu tán thành đạt 100%.

Thực hiện quy định của Luật Thi đua khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đề nghị các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động (khen thưởng cống hiến).

Danh sách đề nghị khen thưởng xem tại đây.

Thời gian lấy ý kiến:10 ngày làm việc kể từ ngày 07/12/2018.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Gặp mặt người có uy tín tiêu biểu huyện Chợ Đồn( 03/12/2018 13:57:20)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 20/11/2018 08:13:08)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:28:47)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Tài nguyên và Môi trường( 12/11/2018 07:52:16)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019( 09/11/2018 09:27:30)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2018 14:13:57)

Công đoàn với hoạt động phúc lợi cho đoàn viên( 31/10/2018 09:54:16)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ đối với xã, phường, thị trấn; mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn...( 29/10/2018 10:21:11)

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý đoàn nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 26/10/2018 09:12:02)

Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tỉnh Bắc Kạn năm 2019( 19/10/2018 16:41:03)

Sign In