Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Lấy ý kiến đối với Quy định khung giá dịch vụ sử dụng thuyền, đò trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 28/12/2018 13:52:00 )

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Dự thảo Quyết định về việc ban hành khung giá dịch vụ sử dụng thuyền, đò trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính pháp lý và chất lượng văn bản trước khi trình UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định nêu trên.

Nội dung góp ý đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn, số 5, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn - Điện thoại: 0209.3870109. Bản điện tử gửi vào địa chỉ Email: haitx.gt@backan.gov.vn

Thời gian tiếp nhận ý kiến: 30 ngày (từ ngày 28/12/2018 đến ngày 27/01/2019.

Xem dự thảo Quyết định tại đây.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá cước vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện vận tải ( 26/12/2018 08:37:11)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp( 25/12/2018 08:58:49)

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Nội vụ( 10/12/2018 10:14:05)

Lấy ý kiến của nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cống hiến năm 2018( 07/12/2018 08:59:59)

Gặp mặt người có uy tín tiêu biểu huyện Chợ Đồn( 03/12/2018 13:57:20)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ( 20/11/2018 08:13:08)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2018 09:28:47)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Tài nguyên và Môi trường( 12/11/2018 07:52:16)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019( 09/11/2018 09:27:30)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2018 14:13:57)

Sign In