Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc”

(Cập nhật lúc: 18/11/2019 16:19:40 )

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngoại hối, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Là cơ quan quản lý khối lượng lớn vốn và tài sản của Nhà nước nên công tác đảm bảo an ninh, trật tự luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, lãnh đạo chi nhánh quan tâm chỉ đạo thực hiện, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Năm 2019, chi nhánh đã phát động thi đua, đăng ký thi đua và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đăng ký xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” với sự cam kết, hưởng ứng tham gia tích cực của 100% cán bộ, công chức. Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác bảo vệ an ninh, tài sản nhà nước do ngân hàng quản lý.

Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị luôn gắn liền với công tác bảo đảm an toàn, giữ gìn an ninh, trật tự trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh huy động vốn, đầu tư tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, các giải pháp xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng trong hoạt động tín dụng. Hoàn thành kế hoạch thanh tra, giám sát, kiểm soát nội bộ năm 2019, chấn chỉnh hoạt động ngân hàng chấp hành pháp luật, hoạt động an toàn. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp công tác với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Thường xuyên phối hợp trao đôi thông tin phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Năm 2019, trên địa bàn Chi nhánh quản lý đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự, không xảy ra vụ việc trộm cắp, cướp giật, cháy nổ, mất an toàn; cán bộ, công chức không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm chính sách, pháp luật, không có cán bộ bị xử lý kỷ luật. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Với những thành tích đã đạt được, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2018, được Bộ Công an tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh Bắc Kạn và trong thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, bảo đảm anh ninh, trật tự trong tình hình mới”./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Thực hiện giao dịch điện tử và chi trả BHXH qua tài khoản ATM( 15/11/2019 16:23:48)

Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2019 15:49:16)

Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn( 15/11/2019 15:44:16)

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung về cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu Quốc gia( 14/11/2019 16:30:54)

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập( 12/11/2019 15:39:11)

Đề xuất đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất( 11/11/2019 15:36:46)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh ( 11/11/2019 08:38:02)

Bộ CHQS tỉnh sưu tầm hiện vật, tư liệu lịch sử cho phòng truyền thống( 01/11/2019 14:05:58)

Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn( 01/11/2019 13:58:09)

Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019( 30/10/2019 11:01:23)

Sign In