Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Sở Khoa học và Công nghệ

(Cập nhật lúc: 07/08/2019 14:09:56 )

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Sở đã thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, thể hiện qua kết quả, chất lượng các phong trào thi đua, trong đó Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được đơn vị đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ của ngành, các nhiệm vụ của Chủ tịch, UBND tỉnh giao, hằng năm Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành các quyết định giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí cho các phòng chuyên môn, đơn vị ngay từ đầu năm. Căn cứ các quyết định, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Sở đã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được giao. Một số kết quả cụ thể như sau:

Trong 05 năm qua (2014 - 2019), ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tập trung nhiều nguồn lực về kinh phí, cơ sở vật chất, cán bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh để xây dựng và triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, qua đó tạo bước chuyển biến rõ rệt, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hoàn thành nhiệm vụ chính trị tỉnh giao, đã triển khai 37 đề tài/dự án khoa học và công nghệ, trong đó, lĩnh vực khoa học nông nghiệp có 25 đề tài, dự án (chiếm 70%), khoa học kỹ thuật 04 dự án (10%), khoa học y dược 4 đề tài, dự án (chiếm 10%), khoa học xã hội và nhân văn 04 đề tài, dự án (chiếm 10%). Đã nghiệm thu 17 đề tài, dự án (Kết quả: 02 đề tài, dự án xếp loại xuất sắc, 13 đề tài, dự án xếp loại khá, 02 đề tài, dự án xếp loại đạt yêu cầu). Nhìn chung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Bắc Kạn đã đạt được một số kết quả khích lệ, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, nhất là việc khai thác tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai phát triển cây trồng đặc sản bản địa: như cam quýt, hồng không hạt, chè Shan Tuyết, gạo Bao Thai Chợ Đồn, gạo nếp khẩu nua lếch Ngân Sơn; cây trồng có giá hàng hóa, như: thuốc lá, miến dong… bước đầu tạo thành vùng sản xuất có tính chất hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Đây là những mô hình phục vụ thiết thực cho xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh đã tập trung nguồn lực triển khai nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó ưu tiên phát triển một số sản phẩm hàng hóa chủ lực nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường như: Mở rộng mô hình trồng cam xã Đoài, trên cơ sở xây dựng mô hình 30ha, người dân đã mở rộng thêm mô hình được trên 200 ha; năm 2018, huyện Na Rỳ đăng ký tiếp tục mở rộng 300 ha cây ăn quả có múi, huyện Chợ Mới đăng ký mở rộng thêm 200 ha; mô hình sản xuất quýt theo hướng Vietgap, đã xây dựng được 30 ha mô hình, bước đầu xác định có hiệu quả tốt, giảm sâu bệnh, tăng năng suất, chất lượng của quýt; xây dựng mô hình sản xuất chè shan tuyết Vietgap 10ha, theo hướng hữu cơ an toàn 20ha; phát triển giống lúa Khẩu nua lếch Ngân Sơn; triển khai các dự án hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị như: xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn... bước đầu đã hỗ trợ xây dựng 03 hợp tác xã: hợp tác xã sản xuất quýt, hợp tác xã sản xuất chế biến chè shan tuyết tại huyện Chợ Đồn, hợp tác xã sản xuất rau an toàn tại thành phố Bắc Kạn...

Công tác sở hữu trí tuệ ngày càng được quan tâm, phong trào lao động sáng tạo đã có bước phát triển và thực sự được các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức cá nhân quan tâm; đã xây dựng và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể. Từ năm 2016 - 2019,tỉnh đã xây dựng và đề nghị Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho 02 sản phẩm: Gạo nếp khẩu nua lếch Ngân Sơn, Chè shan tuyết Bằng Phúc; triển khai các dự án khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý quýt Bắc Kạn, nhãn hiệu tập thể gạo nếp Khẩu nua lếch Ngân Sơn, Miến dong Bắc Kạn... góp phần tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm của địa phương tới người tiêu dùng. Đến nay tỉnh Bắc Kạn đã có 06 sản phẩm được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu tập thể. Qua đó, đã góp phần phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.

Phong trào thi đua yêu nước tại Sở Khoa học và Công nghệ đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành. Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua của khối văn hoá- xã hội, của tỉnh phát động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trong toàn tỉnh./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với các phong trào thi đua yêu nước( 06/08/2019 10:23:18)

Kết quả thực hiện 03 phòng trào thi đua lớn do Chính phủ phát động của Sở Giao thông vận tải( 06/08/2019 10:22:03)

Sở Xây dựng với Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn( 02/08/2019 09:21:53)

Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ( 02/08/2019 09:14:59)

Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”( 01/08/2019 15:49:53)

Công an tỉnh: Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ I năm 2019( 31/07/2019 14:52:11)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ 01/8( 30/07/2019 16:10:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh( 30/07/2019 10:17:12)

Danh sách giám định viên tư pháp Công an tỉnh( 29/07/2019 16:16:13)

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an( 25/07/2019 08:32:43)

Sign In