Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sẽ phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

(Cập nhật lúc: 22/07/2019 09:31:07 )

Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ảnh sưu tầm

Theo dự thảo Quy chế này, mọi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động đều được hỗ trợ pháp lý.

Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, đơn vị phối hợp gồm các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Nội dung phối hợp hỗ trợ bao gồm: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; Trong xây dựng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; Xây dựng tài liệu và tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật; Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; Kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Dự thảo Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Việc ban hành Quy chế sẽ đảm bảo thực hiện kịp thời, thiết thực trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ pháp lý của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Qua các hoạt động hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, từ đó góp phần phát triển các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, giảm chi phí tuân thủ pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Kạn.

Hiện nay, Sở Tư pháp đang lấy ý kiến các sở, ngành, các đơn vị, địa phương và nhân dân để hoàn thiện dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành.

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 22/7/2019 đến ngày 21/8/2019.

Xem dự thảo chi tiết tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: https://backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 15:16:37)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 15:14:36)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước( 05/07/2019 09:30:33)

Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh( 04/07/2019 10:19:29)

Bắc Kạn công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường( 04/07/2019 08:34:34)

Đề xuất quy định một số nội dung, mức chi hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm( 27/06/2019 08:30:56)

Đề xuất về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức ( 27/06/2019 08:30:56)

Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và UBND thành phố Bắc Kạn( 26/06/2019 15:07:32)

Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai, lụt, bão trong mùa mưa bão năm 2019( 21/06/2019 15:17:30)

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019( 19/06/2019 10:31:47)

Sign In