Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”

(Cập nhật lúc: 01/08/2019 15:49:53 )

Sở Công Thương là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa thúc đẩy các phong trào thi đua. Với nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua luôn có sự đổi mới qua từng năm nên qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị Khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, thể hiện qua kết quả, chất lượng các phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, cụ thể như sau:

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn: Sở Công Thương luôn hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà UBND tỉnh giao cho: Về Công nghiệp: Tính đến hết năm 2018 ngành Công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đã có những tăng trưởng nhất định, tổng sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến 2018 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 13,51%/năm; Về Thương mại: Giai đoạn từ 2014 đến nay, khu vực thương mại dịch vụ có bước phát triển và tăng trưởng tương đối nhanh so với các khu vực nông, lâm thuỷ sản và công nghiệp xây dựng. Cụ thể: tổng sản phẩm có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn từ 2014 - 2018 đạt 8,23%; Mạng lưới bán buôn, bán lẻ, hệ thống chợ, siêu thị, nhất là chợ nông thôn và các hộ kinh doanh phát triển ổn định. Thị trường từng bước được mở rộng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, lưu thông thuận lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định giá cả thị trường thúc đẩy sản xuất phát triển.

Thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua Sở Công Thương luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Mỗi Đảng viên, công chức đều thực hiện đăng ký từ 02 đến 03 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa ra giải pháp, thời hạn giải quyết cho từng việc. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác, nhất là cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thi đua “Cải cách thủ tục hành chính”: Hàng năm, Sở Công Thương đều ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của đơn vị, tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến các phòng, đơn vị trực thuộc để thống nhất triển khai thực hiện. Duy trì tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và cử công chức tham gia giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều được thực hiện theo đúng quy trình 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả.Hiện tại có 74/115 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 64,35%; có 35/115 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 30,43%; có 1/115 TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích;

Thi đua“Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”: Trong thời gian qua, nhận thức vai trò và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới đối với phát triển kinh tế nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương Bắc Kạn đãtích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu gắn với nhiệm vụ được phân công:Thành lập Quỹ xây dựng nông thôn mới của sở, mỗi năm vận động công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương đóng góp 01 ngày lương. Từ năm 2015 đến năm 2018 đã đóng góp vào quỹ được tổng số là 78.000.000 đồng. Quỹ này dùng để hỗ trợ giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trong xây dựng các hạng mục nông thôn mới mà được Tỉnh ủy phân công;

Thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”: Từ năm 2015 đến năm 2017, Sở Công Thương đã hỗ trợ 600 bóng đèn compact tiết kiệm điện trị giá 21.000.000 đồng; tặng 75 xuất quà trị giá 22.500.000 đồng, 20 chăn ấm mùa đông trị giá 8.000.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công của xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn; Năm 2018, Chi đoàn Sở đã phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương thăm và tặng 40 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công và gia đình nghèo tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn với tổng giá trị 20.000.000 đồng; phối hợp với Đoàn xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn tặng 5 xuất quà trị giá 1.500.000 đồng cho các gia đình khó khăn, người có công tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, đồng thời tặng 200 bộ quần áo (đã qua sử dụng) cho trẻ em nghèo, gia đình khó khăn tại xã, hỗ trợ 02 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (300.000/suất); Công đoàn, chi đoàn Sở thăm và tặng 15 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, trị giá 4.500.000 đồng; Năm 2019, Chi đoàn Sở Công Thương đã trao tặng 08 suất quà với tổng giá trị 2.000.000 đồng cho các cựu thanh niên xung phong tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn nhân dịp tết nguyên đán 2019; Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn và Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Bắc Kạn trao tặng 59 suất quà với tổng giá trị là 20.000.000 đồng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Thị Xuân, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn;

Thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”:Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Sở Công Thương đã phối hợp với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức nhiều lớp tập huấn phổ biến thông tin, kiến thức hội nhập Quốc tế về kinh tế cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu năm 2017 cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tham mưu cho tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017... Thông qua các hoạt động trên đã giúp nhiều doanh nghiệp tại địa phương nâng cao năng lực, khẳng định được vị thế trong quá trình hội nhập và phát triển./.

Thanh Thuyên
Sign In