Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2019

(Cập nhật lúc: 20/12/2019 08:30:56 )

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chính quyền địa phương; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng... Năm 2019, Sở Nội vụ đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiêu biểu trên một số lĩnh vực sau:

Về công tác tổ chức nhà nước: Trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ, đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của tổ chức hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, kết quả đã sắp xếp lại các đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Sở Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý; tham mưu thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo, giao phụ trách, thôi phụ trách, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 29 lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành; ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý. Tổng hợp, trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch diện Ban Cán sự đảng UBND tỉnh quản lý giai đoạn 2019 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025. Trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận đối với 48 công chức, 73 viên chức. Trong năm 2019, các cơ quan đơn vị đã thực hiện chuyển đổi 25 công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng và 13 công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi.

Công tác xây dựng chính quyền địa phương: Trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc miễn nhiệm 06 ủy viên, bầu bổ sung 03 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, Na Rì, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021 do chuyển công tác khác. UBND tỉnh đã ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động và phân loại của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi Nghị quyết có hiệu lực, UBND tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện, theo đó số lượng cán bộ không chuyên trách giảm từ 17.563 người xuống còn 6.594 người (giảm 10.165 người).

Sở Nội vụ đã tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các lĩnh vực: UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về CCHC năm 2019; chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2018 và nâng cao hiệu quả CCHC năm 2019; tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ...

Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng: Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các Kế hoạch, Công văn chỉ đạo, Hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2019, trên cơ sở tham mưu của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn; trình khen thưởng cấp nhà nước cho 16 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Chủ tịch UBND tỉnh tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho 424 tập thể, 505 cá nhân.

Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019; giải quyết các đề nghị, đề xuất có liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; ban hành thông báo tạm thời giao công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng cho Sở Nội vụ...

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm. Năm 2019, các tổ chức Đảng, đoàn thể của Sở đều đạt trong sạch vững mạnh. Sở Nội vụ đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 2016, 2017 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Năm 2019, được tặng Cờ thi đua của Chính phủ do đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị tổng kết Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã được suy tôn đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2019./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Thanh tra tỉnh Bắc Kạn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác( 16/12/2019 15:37:59)

Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba( 16/12/2019 14:40:15)

Tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2019( 16/12/2019 14:26:22)

Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam( 04/12/2019 13:48:06)

Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 02/12/2019 16:58:32)

Khánh thành và bàn giao cầu dân sinh tại xã Lục Bình( 29/11/2019 16:28:15)

Đề nghị góp ý dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn( 29/11/2019 09:21:03)

Kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường( 28/11/2019 16:05:53)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 28/11/2019 14:08:40)

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ( 28/11/2019 09:51:31)

Sign In