Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sở Nội vụ tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong tháng

(Cập nhật lúc: 07/08/2019 14:16:20 )

Sở Nội vụ vừa ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Sở Nội vụ.

Quy chế gồm 3 Chương 11 Điều quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Việc tiếp công dân phải đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và đảm bảo an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và theo sự chỉ đạo của cấp trên; trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng tại phòng họp tầng 3 Sở Nội vụ.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Sở Khoa học và Công nghệ( 07/08/2019 14:09:56)

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với các phong trào thi đua yêu nước( 06/08/2019 10:23:18)

Kết quả thực hiện 03 phòng trào thi đua lớn do Chính phủ phát động của Sở Giao thông vận tải( 06/08/2019 10:22:03)

Sở Xây dựng với Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn( 02/08/2019 09:21:53)

Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ( 02/08/2019 09:14:59)

Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”( 01/08/2019 15:49:53)

Công an tỉnh: Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ I năm 2019( 31/07/2019 14:52:11)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ 01/8( 30/07/2019 16:10:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh( 30/07/2019 10:17:12)

Danh sách giám định viên tư pháp Công an tỉnh( 29/07/2019 16:16:13)

Sign In