Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với các phong trào thi đua yêu nước

(Cập nhật lúc: 06/08/2019 10:23:18 )

Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng luôn được lãnh đạo ngành nông nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương. Cụ thể như:

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hàng năm tập thể lãnh đạo Sở đều chỉ đạo bộ phận tham mưu xây dựng và giao chỉ tiêu, kế hoạch cho các đơn vị phấn đấu thực hiện và tổ chức phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Do đó qua các năm đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Cụ thể tính đến hết năm 2018 tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo giá so sánh năm 2010 đạt 3.400.960triệuđồng, trong đó:Lĩnh vực nông nghiệp tăng 3,02%; lâm nghiệp tăng 3,79%; thuỷ sản tăng 2,52%.

Thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm Đảng bộ đều ban hành Kế hoạch làm theo Bác, chỉ đạo các chi bộ triển khai học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạocác chi bộ trực thuộc đăng ký những vấn đề còn tồn tại,hạn chếcủa đơn vị để giải quyết dứt điểm trong năm. Mỗi đảng viên, công chức đều thực hiện đăng ký từ 02 đến 03 việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa ra giải pháp, thời hạn giải quyết cho từng việc.

Thi đua“Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”

Sở Nông nghiệp và PTNT được Tỉnh ủy phân công giúp đỡ xã Bành Trạch, huyện Ba Bể xây dựng nông thôn mới. Sở đã đầu tư xây dựng 01công trình thủy lợi đập mương; thiết kế đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn dài 223,49m với kinh phí 183 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp bố trí dân cư trong phương án Bố trí dân cư xen ghép năm 2017; tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng rừng phát triển kinh tế rừng với tổng diện tích là 41,11 ha; triển khai tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng trọt, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng, kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa 07 lớp với 210 lượt học viên tham gia; triển khai thực hiện mô hình sử dụng giống lúa chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác lúa cải tiến - SRI với quy mô 13ha và 104 hộ tham gia thực hiện tại 03 thôn Bản Hon, Nà Nộc, Khuổi Slẳng, kết quả đã tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được cho 150 hộ nông dân trong và ngoài mô hình; hỗ trợ hoàn thiện xây dựng 04 Lò đốt rác thải sinh hoạt… Các tiêu chí đến nay xã chưa hoàn thành, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu hướng dẫn giúp đỡ cụ thể bao gồm: Tiêu chí số 2 Giao thông, Tiêu chí số 3 Thủy lợi, Tiêu chí 04 Điện, Tiêu chí 05 Trường học, Tiêu chí 06 Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí 09 Nhà ở dân cư, Tiêu chí 10 Thu nhập, Tiêu chí 11 Hộ nghèo, Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất, Tiêu chí 14 Giáo dục và đào tạo, Tiêu chí 16 Văn hóa, Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm.

Thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có những việc làm thiết thực, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong công tác xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh, cụ thể:

Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tổ chức lại sản xuất theo hướng hàng hóa, tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy sản theo chuỗi giá trị.

Tổ chức triển khai các chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo gắn với nhiệm vụ đơn vị, nhằm tác động thiết thực, trực tiếp, hiệu quả giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh, huyện được thực hiện và có vai trò tích cực trong hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất... Tham gia hưởng ứng tích cực phong trào phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2018, toàn ngành đã ủng hộ được 8.720.000 đồng.

Thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”

Thực hiện Hướng dẫn số 450/HD-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về Sơ kết phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Sau hơn một năm triển khai, thực hiện Sở đã có những việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua, cụ thể:

Chỉ đạo các địa phương thực hiện mô hình sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng canh tác lúa cải tiến - SRI với diện tích khoảng 400ha/năm; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh theo phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh; phối hợp với địa phương hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện việc cấp giấy xác nhận an toàn thực phẩm; Rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính (TTHC) cho doanh nghiệp; Tiếp tục thực hiện Đề án 30 về công tác rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tổ chức rà soát quy định TTHC cho 18 TTHC theo kế hoạch và xây dựng phương án đơn giản hóa được 03 TTHC, đã được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 18/9/2017. Việc tiếp nhận, xem xét, xử lý các kiến nghị của các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp về các thủ tục hành chính liên quan luôn được thường xuyên xem xét giải quyết kịp thời.../.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Kết quả thực hiện 03 phòng trào thi đua lớn do Chính phủ phát động của Sở Giao thông vận tải( 06/08/2019 10:22:03)

Sở Xây dựng với Phong trào thi đua nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn( 02/08/2019 09:21:53)

Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” ( 02/08/2019 09:14:59)

Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”( 01/08/2019 15:49:53)

Công an tỉnh: Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ I năm 2019( 31/07/2019 14:52:11)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ 01/8( 30/07/2019 16:10:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh( 30/07/2019 10:17:12)

Danh sách giám định viên tư pháp Công an tỉnh( 29/07/2019 16:16:13)

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an( 25/07/2019 08:32:43)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ( 25/07/2019 08:25:28)

Sign In