Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sở Tài nguyên và Môi trường với phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

(Cập nhật lúc: 02/08/2019 09:14:59 )

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên có ý nghĩa thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; Lãnh đạo cơ quan đã đặc biệt chú trọng quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tổ chức phát động các phong trào thi đua góp phần tích cực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của ngành. Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương, cụ thể:

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được đơn vị triển khai tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động; Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh; Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường tiến hành xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Côn Minh, huyện Na Rì. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, xử lý vi phạm của tổ chức cá nhân trong việc gây ô nhiễm môi trường. Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 đối với các chỉ tiêu 8.5 (Vườn hộ: Có cảnh quan môi trường đẹp, tiêu chí số 8); 8.6 (công trình chăn nuôi, nhà tắm, nhà tiêu xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường, tiêu chí số 8) và tiêu chí số 14 (môi trường và cảnh quan nông thôn), hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã Cao Trĩ, Cẩm Giàng, Cường Lợi và Quân Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giúp đỡ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn trong phong trào xây dựng nông thôn mới: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân tình nguyện giúp đỡ 60 ngày công lao động phối hợp với Đoàn xã Thuần Mang làm đường liên thôn tại thôn Bản Nìm với chiều dài hơn 30m, rộng 3m và đường liên thôn tại thôn Khuổi Lầy với chiều dài hơn 20m, rộng 3m; Huy động công chức, viên chức và người lao động các phòng, đơn vị trực thuộc Sở hỗ trợ 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để xây dựng nhà họp thôn Bản Băng, xã Thuần Mang; hỗ trợ 9.700.000 đồng giúp thôn Thôm Án, xã Thuần Mang xây dựng sân nhà văn hóa; Trích đo xong khu đất của trụ sở UBND xã để UBND xã làm thủ tục trả lại đất theo quy định.

Hướng dẫn UBND cấp huyện thủ tục khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm,công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan tham gia ủng hộ đầy đủ các quỹ do cấp trên phát động như Quỹ vì người nghèo; Quỹ vì Trường Sa thân yêu; Quỹ ủng hộ Miền Trung khắc phục lũ lụt; Quỹ vì trẻ em; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ ủng hộ nông dân.

Trong thời gian tới, cùng với các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương và UBND tỉnh phát động, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Sở Công Thương 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”( 01/08/2019 15:49:53)

Công an tỉnh: Hội thi “Dân vận khéo” lần thứ I năm 2019( 31/07/2019 14:52:11)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ 01/8( 30/07/2019 16:10:28)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh( 30/07/2019 10:17:12)

Danh sách giám định viên tư pháp Công an tỉnh( 29/07/2019 16:16:13)

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an( 25/07/2019 08:32:43)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ( 25/07/2019 08:25:28)

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba( 24/07/2019 10:28:35)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 24/07/2019 08:17:47)

Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng( 22/07/2019 10:01:18)

Sign In