Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trong 3 tháng đầu năm, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải quyết hơn 2.000 hồ sơ

(Cập nhật lúc: 27/03/2020 11:13:03 )

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2019 để giải quyết thủ tục hành chính của 07 sở, gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương. Đến nay, Trung tâm có 17 cơ quan, đơn vị gồm 15 sở và 02 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tất cả các thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm đều được thực hiện qua hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh.

Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/3/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và giải quyết 2.098 hồ sơ; trong đó: Sở Giao thông vận tải 560 hồ sơ; Sở Công Thương 472 hồ sơ; Sở Tư pháp 388 hồ sơ; Sở Kế hoạch và Đầu tư 112 hồ sơ; Sở Y tế 108 hồ sơ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 108 hồ sơ; Sở Xây dựng 86 hồ sơ; Sở Tài nguyên và Môi trường 45 hồ sơ; Sở Tài chính 42 hồ sơ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 33 hồ sơ; Sở Giáo dục và Đào tạo 27 hồ sơ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21 hồ sơ; Sở Nội vụ 15 hồ sơ; Sở Thông tin và Truyền thông 17 hồ sơ; Sở Khoa học và Công nghệ 03 hồ sơ; Bảo hiểm xã hội tỉnh 60 hồ sơ; Điện lực thành phố 01 hồ sơ./.

Bích Huệ

Tin bài mới:


Vận động các đơn vị đăng ký tham gia khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức( 26/03/2020 16:26:29)

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phát động quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19( 23/03/2020 16:42:09)

Đảm bảo trật tự hành lang an toàn đường bộ( 18/03/2020 16:13:10)

Lấy ý kiến đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020( 13/03/2020 17:28:57)

Vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn( 13/03/2020 14:32:03)

Văn phòng Sở Tư pháp, đơn vị 05 năm liền hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác( 13/03/2020 14:30:57)

Kế hoạch cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe theo đơn vị hành chính mới( 11/03/2020 09:10:44)

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến tại các đơn vị( 09/03/2020 16:41:52)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh ( 06/03/2020 16:53:02)

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức cấp xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc( 05/03/2020 17:02:47)

Sign In