Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động từ 01/8

(Cập nhật lúc: 30/07/2019 16:10:28 )

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc 7 sở, ngành bắt đầu từ 01/8/2019.

Cụ thể gồm các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành khác sẽ thực hiện sau khi hoàn thiện việc bố trí trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh có địa chỉ tại Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn (trụ sở Bưu điện tỉnh).


Trung tâm được thành lập hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, thuận tiện

Trung tâm là đầu mối tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân, thu phí và lệ phí (nếu có). Cùng với đó là thông tin, tuyên truyền, công khai hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Phối hợp nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử; tham gia đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Lưu trữ, cung cấp thông tin, tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính và hoạt động của Trung tâm theo quy định.

Đồng chí Vũ Đức Chính - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cho biết: Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; tăng tính liên thông, minh bạch, giảm bớt phiền hà, thời gian, công sức cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Hương Lan

Tin bài mới:


Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ của Nghị quyết HĐND tỉnh( 30/07/2019 10:17:12)

Danh sách giám định viên tư pháp Công an tỉnh( 29/07/2019 16:16:13)

Hướng dẫn sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an( 25/07/2019 08:32:43)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ( 25/07/2019 08:25:28)

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba( 24/07/2019 10:28:35)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 24/07/2019 08:17:47)

Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng( 22/07/2019 10:01:18)

Sẽ phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp( 22/07/2019 09:31:07)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 15:16:37)

Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 10/07/2019 15:14:36)

Sign In