Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 13/03/2020 14:32:03 )

Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều nỗ lực, từng bước tham mưu phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ động tham mưu cho tỉnh tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, có một số kết quả quan trọng, nổi bật, cụ thể:

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh. Tham mưu cho tỉnh tiếp nhận và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ chuyển giao với giá trị hàng chục tỷ đồng. LGSP là nền tảng cốt lõi trong hệ thống chính quyền điện tử tỉnh để liên thông, chia sẻ dữ liệu, giúp giảm bớt chi phí đầu tư, xây dựng các cơ sở dữ liệu cho tỉnh. Chủ động làm việc với một số Bộ, ngành Trung ương (thông qua Cục Tin học hóa) kết nối thành công LGSP của tỉnh đến 05 hệ thống thông tin chuyên ngành của các Bộ, ngành. Đồng thời, kết nối thành công với hệ thống nền tảng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia (NGSP) đưa Bắc Kạn là tỉnh thứ 21 trong cả nước kết nối thành công NGSP.

Tham mưu cho tỉnh xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm đánh giá mức độ xây dựng chính quyền điện tử các cấp giúp cho việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương, cơ sở được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đảm bảo tính khách quan, toàn diện.

Tham mưu thiết lập hệ thống chính quyền điện tử tỉnh trên ứng dụng Zalo, tạo kênh giao tiếp mới giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Việc đưa hệ thống chính quyền điện tử tỉnh trên ứng dụng Zalo nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, tạo thêm kênh tương tác giữa tổ chức, cá nhân với chính quyền các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, tình trạng xử lý hồ sơ.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông còn triển khai phần mềm Quản lý thông tin cán bộ tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh giúp cho việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ được nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tạo bước đột phá trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Cấp mới 878 chứng thư số cho tổ chức, cá nhân, nâng tổng số thiết bị hiện có của tỉnh lên 3.854 chứng thư số phục vụ cho việc trao đổi văn bản điện tử và thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, thuế, kho bạc điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Chức năng ký số và xác thực được duy trì tích hợp trên 03 hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh (gồm phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống công báo điện tử của tỉnh).

Triển khai thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và tạo lập dữ liệu dùng chung đối với hệ thống tài liệu của tỉnh cho phép quản lý, tra cứu tài liệu văn bản lưu trữ điện tử của tỉnh. Kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử 04 cấp từ Trung ương đến địa phương. Việc luân chuyển văn bản điện tử 03 cấp trong tỉnh đã giúp tiết kiệm kinh phí hành chính hàng chục tỷ đồng…

Với những thành tích đã đạt được trong việc tham mưu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn và hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã được UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Văn phòng Sở Tư pháp, đơn vị 05 năm liền hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác( 13/03/2020 14:30:57)

Kế hoạch cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe theo đơn vị hành chính mới( 11/03/2020 09:10:44)

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến tại các đơn vị( 09/03/2020 16:41:52)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh ( 06/03/2020 16:53:02)

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức cấp xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc( 05/03/2020 17:02:47)

132 đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn( 05/03/2020 16:40:12)

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì( 26/02/2020 17:24:14)

Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động( 21/02/2020 09:39:35)

Văn phòng chung tay phòng chống dịch bệnh( 14/02/2020 15:47:11)

Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025( 12/02/2020 09:55:02)

Sign In