Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Vận động các đơn vị đăng ký tham gia khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức

(Cập nhật lúc: 26/03/2020 16:26:29 )

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lý Thái Hải tại cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ngày 18/02/2020, ngày 25/3/2020, Sở Nội vụ đã có văn bản số 457/SNV-TĐKT gửi các Hợp tác xã, các Doanh nghiệp hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với nội dung:

Hiện nay UBND tỉnh đã tổ chức các cụm, khối thi đua gồm các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn; các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể cấp tỉnh; tổ chức hội cấp tỉnh và một số doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Các cụm, khối thi đua này đã thể hiện được vai trò trong việc tổ chức các hoạt động thi đua giữa các đơn vị trong cụm, khối trên tinh thần tự nguyện, đoàn kết, hợp tác để cùng phát triển. Hoạt động thi đua trong các cụm, khối đã trở thành một trong những động lực để các cá nhân và tập thể tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mặt khác qua các hoạt động thi đua, hằng năm các cụm, khối đã bình chọn được các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua để đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhằm tiếp tục động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ vận động các doanh nghiệp và các hợp tác xã trên địa bàn hưởng ứng tham gia thi đua do UBND tỉnh phát động theo hình thức khối thi đua.

Về quyền lợi của các doanh nghiệp và hợp tác xã khi tham gia khối thi đua, được tham gia các hoạt động thi đua do UBND tỉnh tổ chức, được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoặc có những thành tích xuất sắc đột xuất khác.

Về nghĩa vụ các doanh nghiệp và hợp tác xã khi tham gia khối thi đua phải chấp hành đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; thực hiện tốt nội quy, quy chế của khối thi đua.

Với nội dung trên, đề nghị các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn xem xét đăng ký tham gia vào khối thi đua. Đơn vị nào có nguyện vọng tham gia vào khối thi đua do UBND tỉnh tổ chức thì đăng ký bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất ngày 10/4/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định./.

Thanh Thuyên

Tin bài mới:


Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phát động quyên góp ủng hộ phòng chống Covid-19( 23/03/2020 16:42:09)

Đảm bảo trật tự hành lang an toàn đường bộ( 18/03/2020 16:13:10)

Lấy ý kiến đối với nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020( 13/03/2020 17:28:57)

Vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông trong xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn( 13/03/2020 14:32:03)

Văn phòng Sở Tư pháp, đơn vị 05 năm liền hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác( 13/03/2020 14:30:57)

Kế hoạch cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe theo đơn vị hành chính mới( 11/03/2020 09:10:44)

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến tại các đơn vị( 09/03/2020 16:41:52)

Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh ( 06/03/2020 16:53:02)

Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức cấp xã có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc( 05/03/2020 17:02:47)

132 đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn( 05/03/2020 16:40:12)

Sign In