Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tổng kết thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016

(Cập nhật lúc: 05/01/2017 08:30:56 )

Ngày 4/1/2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2016. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh chủ trì Hội nghị.

 Quang cảnh Hội nghị

Năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các địa phương, đơn vị được quan tâm kiện toàn, hoạt động ổn định và đi vào nề nếp, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được triển khai thực hiện tốt. Cán bộ công chức thực hiện đúng chức trách, nghĩa vụ, hiểu rõ quyền và trách nhiệm trong việc xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, thống nhất.

Các doanh nghiệp đều quan tâm thực hiện công khai các quy định liên quan đến người lao động như: Tuyển dụng, sử dụng lao động, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, công đoàn các doanh nghiệp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền cho người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị người lao động theo quy định…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thời gian qua vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số doanh nghiệp ngoài nhà nước còn mang tính hình thức, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ cho người lao động...

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng, để việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu: Năm 2017, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp phải đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở, đặc biệt tập trung vào 2 nội dung chính là vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới và người lao động trong các doanh nghiệp; tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có những hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân…/.

Thu Cúc
Sign In