Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chợ Đồn tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm

(Cập nhật lúc: 26/12/2016 14:59:43 )

Trong thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Đội Quản lý thị trường huyện kiểm tra ATTP tại chợ thị trấn Bằng Lũng

Thời gian qua, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành tới các cơ quan chuyên môn và 22 xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, gắn với đẩy mạnh thực hiện các văn bản chỉ đạo từ tỉnh, kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý ATTP tại địa phương.

Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành đẩy mạnh, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức. Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao kiến thức, thực hành trong sản xuất, vận chuyển, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm đã được lồng ghép trong các buổi tập huấn, chiến dịch truyền thông, băng zôn, khẩu hiệu… Năm 2016, huyện đã tổ chức được 3 buổi tập huấn về ATTP tại tuyến xã, thu hút 120 lượt người; 11 bản tin về ATTP được phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, treo 33 băng zôn khẩu hiệu tại 22 xã, thị trấn…

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Năm 2016, các lực lượng chức năng huyện đã tổ chức 23 đoàn kiểm tra, kiểm tra hơn 1.700 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó hơn 1.200 lượt đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh cáo 303 lượt, xử lý vi phạm 39 lượt, số tiền xử phạt hơn 22 triệu đồng.

Để tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP, trong thời gian tới, huyện Chợ Đồn tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành huyện và các xã, thị trấn về ATTP, nâng cao năng lực, hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý ATTP tuyến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm, cá nhân buông lỏng quản lý, bao che cho những hành vi vi phạm về ATTP; thực hiện chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, rà soát, giám sát việc thực hiện sau cấp phép; nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng về ATTP; triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc kiểm thực theo quy dịnh./.

Nguyễn Phương
Sign In