Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Chợ Đồn tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

(Cập nhật lúc: 28/12/2016 08:30:56 )

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Huyện Chợ Đồn có hơn 81 nghìn ha diện tích đất lâm nghiệp (chiếm gần 89,17% tổng diện tích tự nhiên), trong đó có hơn 4.200ha rừng đặc dụng, hơn 20.000ha rừng phòng hộ và gần 57.000ha rừng sản xuất. Các nguồn lợi thu được từ phát triển kinh tế rừng trong những năm qua đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương.

Năm 2016, tỷ lệ che phủ rừng của huyện Chợ Đồn ước đạt 79,3% (Ảnh: Rừng xã Bình Trung)

Nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ngành chuyên môn, UBND các xã/thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng. Các ngành chuyên môn, các địa phương đã chủ động thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng. Lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương tổ chức giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân, vận động người dân tham gia công tác trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Năm 2016, Hạt Kiểm lâm chủ động phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc hội nghị và họp thôn, bản được 149 cuộc với hơn 5.300 lượt người tham gia. Đồng thời thường xuyên duy trì và phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh, huyện đưa tin, bài về công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong việc cung cấp thông tin để hoạch định chiến lược phát triển lâm nghiệp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện đã tập trung chỉ đạo các trạm kiểm lâm, cán bộ kiểm lâm thường xuyên thăm nắm địa bàn được phân công, thực hiện tốt công tác theo dõi, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời những diện tích rừng và đất lâm nghiệp khi có sự biến động, thay đổi. Thông qua việc quản lý rừng tại gốc, theo dõi diễn biến rừng đã góp phần phục vụ hiệu quả, cung cấp cơ sở dữ liệu cho công tác thống kê lâm nghiệp, giúp cho chính quyền địa phương quản lý và chỉ đạo tốt các hoạt động liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, phục vụ cho các cuộc điều tra, phúc tra chuyên ngành.

Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản, nuôi nhốt động vật hoang dã được duy trì thường xuyên. Đến nay trên địa bàn huyện có 12 hộ gia đình, cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã thông thường được cấp giấy phép. Các cơ sở đều chấp hành tốt quy định của pháp luật. Trong năm 2016, toàn huyện không xảy ra vi phạm liên quan đến nuôi nhốt động vật hoang dã. Toàn huyện có 66 cơ sở đăng ký hoạt động chế biến kinh doanh lâm sản (13 doanh nghiệp, HTX và 53 hộ kinh doanh các thể), lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra việc chế biến kinh doanh của các cơ sở, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh gỗ bóc.

Công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực lâm nghiệp được duy trì thường xuyên, góp phần kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Đồn đã cấp 677 giấy phép khai thác gỗ các loại, tổng khối lượng cấp là gần 12.000m3, cấp 101 giấy phép khai thác lâm sản khác. Trong năm 2016, Hạt Kiểm lâm đã kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ 99 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng với hành vi vi phạm như khai thác trái phép 2 vụ, cất giữ lâm sản trái phép 55 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 3 vụ, chế biến lâm sản 2 vụ, vi phạm thủ tục hành chính 7 vụ, 1 vụ phá rừng trái phép. Tổng thu nộp theo các Quyết định xử phạt và bán tang vật, phương tiện tịch thu là hơn 695 triệu đồng. Tính đến đầu tháng 12 đã thu nộp ngân sách hơn 526 triệu đồng.

Để góp phần tích cực trong việc duy trì ổn định tình hình công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, trong năm 2017, huyện Chợ Đồn xác định tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2015-2020, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 2/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường; tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công tác bảo vệ rừng, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến người dân; thực hiên tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát lâm sản; phổ biến kỹ thuật trong công tác chăm sóc, bảo quản cây giống và rừng trồng cho người dân; triển khai kế hoạch ngoại nghiệp công tác trồng rừng năm 2017 đảm bảo kịp tiến độ, đúng đối tượng, chuẩn bị cây giống đảm bảo để cung ứng cho nhân dân trồng rừng năm 2017; kiểm tra giám sát các hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ và khoanh nuôi tái sinh, không để xảy ra tình trạng mất rừng./.

Nguyễn Phương
Sign In