Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Na Rì khóa XIX

(Cập nhật lúc: 21/12/2016 08:30:56 )

Trong hai ngày 19 - 20/12, HĐND huyện Na Rì khoá XIX đã tổ chức kỳ họp thứ 3 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2016, thảo luận và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ ba, HĐND huyện Na Rì khóa XIX

Năm 2016, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Na Rì đạt kết quả khá. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng của huyện là 9.444,48ha, đạt 98,38% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 33.398 tấn, đạt 102% kế hoạch. Bình quân lương thực đầu người đạt 806 kg/năm. Trong đó cây lúa gieo cấy được 3.985ha, đạt 108% kế hoạch, năng suất đạt 49 tạ/ha, sản lượng đạt 19.324 tấn. Cây ngô trồng được 3.427ha, năng suất đạt 43tạ/ha, sản lượng đạt 14.074 tấn; cây dong riềng trồng được 276ha, năng suất đạt 698 tạ/ha, sản lượng 19.227 tấn.

Toàn huyện trồng mới được 52,78ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả lên 317,48ha; trong đó có 103,14ha đang cho thu hoạch. Diện tích trồng rừng mới thực hiện được 726,62ha, đạt 89,67% kế hoạch. Đàn gia súc gia cầm duy trì ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra; trong đó đàn trâu tăng trên 770 con so với cùng kỳ; đàn ngựa có 771 con, đạt 102% kế hoạch; đàn dê có 4.839 con, đạt 120% kế hoạch.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, các xã trên địa bàn đạt bình quân 10/19 tiêu chí. Trong đó, xã điểm Cường Lợi đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các tiêu chí cuối để về đích nông thôn mới theo chỉ đạo chung của tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động công nghiệp - xây dựng thương mại dịch vụ trên địa bàn đã phát triển khá. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. An ninh quốc phòng được củng cố và giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Na Rì trong năm 2016 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như sản lượng lúa, ngô vụ hè thu không đạt kế hoạch; diện tích cây thuốc lá, dong riềng giảm và không đạt chỉ tiêu đề ra; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 triển khai chậm; công tác quản lý, quy hoạch, trật tự đô thị chưa thật sự quyết liệt…

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận sâu về những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể đối với từng nhiệm vụ, lĩnh vực. Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý dự án huyện.

Tại phiên làm việc cuối cùng, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 được thông qua với một số chỉ tiêu chính như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 18,3 tỷ đồng; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 9.600ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 33.302 tấn; trồng mới 870ha rừng; diện tích cây dong riềng thực hiện đạt 500ha, cây thuốc lá 15ha, cây ăn quả 19ha; xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 HTX kiểu mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5% trở lên…/.

Thu Hiền
Sign In