Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

(Cập nhật lúc: 21/12/2016 08:30:56 )

Thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố năm 2016, bàn nhiệm vụ giải pháp năm 2017, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo một số phòng chuyên môn trực thuộc UBND thành phố, bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên UBND thành phố khóa V, thảo luận và thông qua các nghị quyết của HĐND... là những nội dung chính tại kỳ họp thứ ba HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI vừa diễn ra trong hai ngày 19, 20/12/2016.

 Kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI

Năm 2016, UBND thành phố Bắc Kạn đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới một bước công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo trên các lĩnh vực. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2016 đạt 2.300 tỷ đồng, bằng 108,7% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 334,9 tỷ đồng (giá so sánh 2010), bằng 102,8% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước thực hiện được 96 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Tổng sản lượng lương thực có hạt thực hiện được 5.022 tấn, bằng 117% kế hoạch. Diện tích đất canh tác đạt giá trị 100 triệu đồng/ha là 140ha, đạt 100% kế hoạch. Tổng diện tích rừng trồng mới là 232,16ha, bằng 116% kế hoạch. Chuyển đổi 5 hợp tác xã, thành lập mới 3 hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Xã Dương Quang đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới (năm 2016 đạt thêm 2 tiêu chí); xã Nông Thượng đạt 15/19 tiêu chí (năm 2016 đạt thêm 3 tiêu chí).

Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ ngõ hẻm có điện chiếu sáng trên 6 phường đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,4%. Trong năm Thành phố có thêm 1 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ dân phố đạt văn hóa đều đạt chỉ tiêu đề ra. Trong năm, thành phố đã xây mới và nâng cấp 13 nhà văn hóa thôn, tổ, vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2016 còn những khó khăn nhất định: Tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công và hành lang giao thông còn tồn tại. Đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng có chiều hướng gia tăng. Đề án thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại tại thành phố triển khai chậm. Biên chế giáo viên chưa đảm bảo; cơ sở vật chất của một số trường học còn thiếu…

Tại kỳ họp cuối năm, bên cạnh việc thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng; thảo luận các báo cáo về thu chi ngân sách địa phương, công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm…, kỳ họp cuối năm đã dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND chất vấn Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Phòng Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị về những vấn đề được nhân dân quan tâm. Trọng tâm là công tác vệ sinh đô thị, thu gom rác thải trên địa bàn thành phố; tiến độ dự án lắp đặt biển số nhà, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng lề đường; giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng trên địa bàn; vấn đề an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình Trường học mới VNEN. Chủ tịch UBND thành phố Đinh Quang Tuyên và lãnh đạo các ngành đã trả lời làm rõ các vấn đề, hạn chế còn tồn tại, làm rõ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND thành phố khóa VI đã bầu bà Đàm Thị Thu Hà - viên chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố khóa VI; tiến hành miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND thành phố khóa V (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đối với ông Ngô Quang Tú - Nguyên Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin (do chuyển công tác).

Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 112 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.200 tấn; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.500 tỷ đồng/năm; thành lập mới 2 hợp tác xã; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,6%; tạo việc làm mới cho 350 lao động; 86% dân số tham gia bảo hiểm y tế; chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100%.../.

Thu Hiền
Sign In