Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đề nghị góp ý cho dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND

(Cập nhật lúc: 06/01/2017 08:30:56 )

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh giao soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định.

Nội dung góp ý xin gửi về địa chỉ yenstnmt@gmail.com, đồng thời gửi văn bản về địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn, tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 06/01/2017. Xem chi tiết nội dung dự thảo Quyết định tại đây.

Quý độc giả cũng có thể tham gia ý kiến trực tiếp theo hướng dẫn tại mục Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử, địa chỉ: http://www.backan.gov.vn/Pages/lay-y-kien-du-thao-van-ban/danh-sach-van-ban.aspx./.

Nguyễn Nga
Sign In