Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Sở Tài chính được giao soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Tài chính được giao soạn thảo dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 51/2016/NĐ-HĐND ngày 06/11/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Kạn thời kỳ ổn định ngân sách mới bắt đầu từ năm 2017 của HĐND tỉnh.

Xem tiếp


Sở Tài chính được giao soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương.

Xem tiếp


Sáng ngày 07/02/2018, tại Hội trường Sở Nội vụ đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Khối thi đua Nội chính. Đại diện 9 đơn vị trong Khối đã tham gia gồm: Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh.

Xem tiếp


Nhằm chia sẻ, động viên người lao động nhân dịp Tết đến xuân về, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với công đoàn các huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem tiếp


Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định hiện hành, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh) đã tiếp nhận và đang thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh năm 2017 của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

Xem tiếp


Sở Tài chính được giao soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Sở Tài chính được giao xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Sở Tài Nguyên và Môi trường được giao xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In