Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa

(Cập nhật lúc: 22/11/2019 08:30:56 )

Những năm qua, lĩnh vực văn hóa nói chung và di sản văn hóa nói riêng luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Với việc triển khai nhiều hoạt động, giải pháp tích cực đã góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy vốn di sản văn hóa của các dân tộc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ngày di sản văn hóa (23/11) được tỉnh tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, với các giá trị di sản văn hóa phi vật thể phong phú ẩn chứa trong kho tàng dân ca, dân vũ, phong tục tập quán tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc. Cùng với đó, kho tàng di sản văn hoá vật thể của Bắc Kạn cũng được đánh giá là rất đa dạng, tính đến nay, toàn tỉnh có 152 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 02 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 06 di tích được xếp hạng quốc gia, xếp hạng cấp tỉnh là 38 di tích.

Trong tổng số 291 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, có 18 di sản đã lập hồ sơ khoa học, trong đó có 14 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, bao gồm: “Lễ hội Lồng Tồng Ba Bể”; “Nghề dệt thủ công truyền thống của người Tày”; “Lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao”; “Lễ mừng sinh nhật" (mừng thọ) của người Nùng; “Lễ cấp sắc Tào” của người Tày; “Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục của người Dao đỏ; “Nghi lễ cấp sắc Pụt” (Lẩu Pụt) của người Tày; “Lượn cọi” của người Tày; “Chữ Nôm của người Tày”; “Nghi lễ cấp sắc của người Dao”; “Chữ Nôm của người Dao”; “Lượn Slương của người Tày”; “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông”; “Lễ cấp sắc của người Tày”. Xét trên số lượng di sản, Bắc Kạn là tỉnh đứng thứ năm trên cả nước. Trong năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục lập 02 hồ sơ khoa học: “Lễ kỳ yên của người Tày”, “Hát Páo dung của dân tộc Dao”.

Công tác quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa được quan tâm với việc đã đưa nội dung bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vào các quy hoạch về lĩnh vực du lịch và quy hoạch về lĩnh vực văn hóa của tỉnh; ngày 06/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2018, UBND tỉnh đã giao ngành chuyên môn thực hiện việc đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi 07 di tích gồm: Khuổi Linh (xã Nghĩa Tá), Nà Pậu (xã Lương Bằng), Bản Ca (xã Bình Trung) thuộc huyện Chợ Đồn; Đèo Giàng (xã Lãng Ngâm), Địa điểm lưu niệm nơi Bác Hồ dừng chân trên đường từ Pác Bó về Tân Trào tháng 5 năm 1945 - Hoàng Phài (xã Cốc Đán) thuộc huyện Ngân Sơn; Nà Tu (xã Cẩm Giàng), Đồn Phủ Thông (thị trấn Phủ Thông) thuộc huyện Bạch Thông. Đối với các di tích còn lại, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu, tham mưu lập dự án mới để triển khai bảo quản, tu bổ, phục hồi theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích. Nhiều di tích đã trở thành những điểm du lịch hấp dẫn như: Chùa Thạch Long (xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới); Đền Thắm (thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới); Đền Thác Giềng (xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới); Đồn Phủ Thông (thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông); Chùa Phố Cũ (thị trấn Ba Bể, huyện Ba Bể); Đền An Mã (Khu du lịch Ba Bể, huyện Ba Bể), góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, đóng góp quan trọng cho ngân sách của địa phương và góp phần nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, từ năm 2008 đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiêu biểu như: “Đám cưới người Nùng Giang, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm”; “Nghi lễ đám tang của người Nùng Phàn Sình, xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn”; “Lễ Phjất Lăng của người Dao đỏ thôn Nà Vài, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể”; “Thơ lẩu - Thơ đám cưới của dân tộc Tày xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm”; “Lễ đầy tháng của dân tộc Tày thôn Bản Chảy, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn”; “Lễ 3 ngày tuổi của người Dao Sán Chí xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm”; “Lễ Pù Hung của người Dao Quế Lâm” ở Bắc Kạn. Đồng thời triển khai 02 dự án bảo tồn và phát huy lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số, gồm: Dự án bảo tồn “Lễ hội Màng của người Dao Tiền, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn” và dự án bảo tồn “Lễ hội lồng tồng Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn”. Nhiều lễ hội được phục dựng cả về quy mô và tính chất, giữ được nét văn hóa đặc sắc, trong đó Lễ hội lồng tồng huyện Ba Bể đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh Bắc Kạn cũng đã triển khai lập hồ sơ quốc gia đối với di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày - Nùng” đệ trình UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đặc biệt, công tác này đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 204 nghệ nhân, trong đó có 01 nghệ nhân nhân dân (nghệ nhân Hoàng Hóa), 03 nghệ nhân ưu tú; có 9 câu lạc bộ hát then - đàn tính, hát dân ca, đây đồng thời là những người có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng.

Đồng chí Hà Văn Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo lộ trình từ năm 2019 - 2025, tập trung ưu tiên lập hồ sơ khoa học để xếp hạng 53 di tích trên tổng số 106 di tích đã kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND của UBND tỉnh; đồng thời xây dựng dự án bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá một cách bền vững, tạo nguồn lực để phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu văn hóa tại nơi các di sản văn hóa phi vật thể được công bố, góp phần chuyển hóa về mặt nhận thức, tạo được sự trân trọng của cộng đồng đối với di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân./.

Thu Trang
Sign In