Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn lập hồ sơ khoa học xếp hạng 53 di tích giai đoạn 2019 - 2025

(Cập nhật lúc: 26/12/2018 08:45:23 )

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 phê duyệt Đề án lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025.

Động Thẩm Phầy, thôn Nà Slải, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể được đưa vào danh mục lập hồ sơ xếp hạng giai đoạn này

Đề án lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019 - 2025 tập trung ưu tiên lập hồ sơ khoa học để xếp hạng 53 di tích gồm: 44 di tích lịch sử; 01 di tích lịch sử - văn hóa; 05 di tích danh lam thắng cảnh; 03 di tích khảo cổ, trên tổng số 108 di tích đã kiểm kê nhưng chưa được xếp hạng theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Các di tích nằm trong lộ trình xếp hạng giai đoạn 2019 - 2025 là các di tích liên quan đến hành trình theo chân Bác Hồ, các di tích còn di vật, cổ vật (Chuông đồng cổ, bia đá cổ, sách cổ…), tài liệu các dấu vết, nhân chứng sống, danh lam thắng cảnh đẹp tự nhiên...

Lộ trình thực hiện cụ thể: Năm 2019 thực hiện với 07 di tích, năm 2020 thực hiện với 08 di tích, năm 2021 thực hiện với 08 di tích, năm 2022 thực hiện với 07 di tích, năm 2023 thực hiện với 08 di tích, năm 2024 thực hiện với 08 di tích và năm 2025 thực hiện với 07 di tích. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp theo dự toán kinh phí thực hiện đề án được phê duyệt.

Hiện nay, tiến độ lập hồ sơ khoa học di tích để xếp hạng còn chậm, chỉ 02 di tích/năm, trong khi số di tích đã kiểm kê cần được xếp hạng còn rất nhiều. Do đó, việc xây dựng Đề án lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách./.

Thu Trang
Sign In