Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bảo vệ và phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh “Động Áng Toòng”

(Cập nhật lúc: 13/03/2020 14:29:39 )

Di tích danh lam thắng cảnh “Động Áng Toòng” thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn được xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 3993/QĐ-BVHTTDL ngay 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Để bảo vệ và phát huy giá trị di tích danh lam thắng cảnh “Động Áng Toòng”, năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thực hiện Dự án chống xuống cấp, tu bổ di tích và đã hoàn thành các hạng mục như: Khơi thông cửa hang, xây dựng rãnh thoát nước, cổng và tường rào bảo vệ hang. Tuy nhiên do điều kiện kinh tế của tỉnh còn khó khăn, chưa cân đối được kính phí để tiếp tục tu bổ, tôn tạo phần phía trong hang Động Áng Toòng nên di tích chưa được đưa vào phục vụ khai thác phát triển du lịch.

Cảnh đẹp bên trong Động Áng Toòng

Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Thông báo đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ di tích như: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức gìn giữ, bảo vệ di tích và nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại di tích; thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện hành vi xâm hại di tích; vận động, kêu gọi sự ủng hộ các nguồn lực tiếp tục tu bổ, tôn tạo di tích để có thể đưa di tích vào khai thác phát triển du lịch trong những năm tiếp theo./.

Bích Huệ
Sign In