Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp thuận tu bổ di tích lịch sử quốc gia Đồn Phủ Thông

(Cập nhật lúc: 13/08/2019 14:22:33 )

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đồn Phủ Thông, thuộc thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Các hạng mục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý tu bổ gồm: Tu bổ Nhà trưng bày; xắp xếp trưng bày lại các tranh ảnh, hiện vật; bổ sung các đai vách trưng bày; hệ thống chiếu sáng để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Đồn Phủ Thông được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1998; được tu bổ tôn tạo từ năm 2007. Tuy nhiên, hiện nay nhà trưng bày đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần khẩn trương tu bổ, tôn tạo, nhằm bảo vệ di tích có giá trị quan trọng về lịch sử, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng, đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa du lịch của địa phương.

Khu di tích lịch sử Đồn Phủ Thông (thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Bích Huệ
Sign In