Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 16/04/2020 10:19:29 )

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thời gian qua, các địa phương đã tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Đám cưới của người Dao đỏ ở xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn

          Trong 2 năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thôn, tổ dân phố, cá nhân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn. Đặc biệt, để cụ thể hóa Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố hướng dẫn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ dân phố, trong đó chú trọng những nội dung như:Vận động nhân dân thực hiện mô hình tổ chức cưới mới tiết kiệm, lịch sự như tiệc ngọt thay cho tiệc mặn, đám cưới không thuốc lá, không lạm dụng rượu bia; loại bỏ dần các tập tục, tập quán lạc hậu trong việc tang, an táng phù hợp với điều kiện của gia đình, địa phương theo hướng văn minh gắn với quy hoạch nghĩa trang nhân dân. Đồng thời nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương về những tiêu chuẩn, quy định phù hợp trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, thực hiện hương ước, quy ước trong đó có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đề xuất các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi các hủ tục. Từng bước nghiên cứu xây dựng và áp dụng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang cũng được ngành văn hóa tăng cường.

Với những biện pháp đồng bộ, thời gian qua, tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Đối với việc cưới, riêng năm 2019, trên địa bàn tỉnh diễn ra 2.098 lễ cưới, qua đánh giá, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới cơ bản được nhân dân tích cực ủng hộ. Các thủ tục cưới hỏi được giản lược góp phần giảm chi phí cho các hộ gia đình, số lượng khách mời dự cũng được hạn chế, không tổ chức cưới nhiều lần, nhiều ngày hoặc nhiều địa điểm khác nhau, hiện tượng lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp cưới giảm đáng kể…

Đối với việc tang, năm 2019, toàn tỉnh có 1.569 đám tang. Hầu hết các đám tang đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương và gia đình, hàng xóm láng giềng, cộng đồng dân cư phối hợp tổ chức chu đáo, thành lập Ban tang lễ giúp các gia đình lo việc hậu sự. Qua đánh giá, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang được người dân chấp hành theo những quy định cụ thể như: Người chết được khai tử đúng quy định, người chết được nhập quan trước 12 tiếng sau khi chết, không để thi hài trong nhà quá 48 tiếng mà không chôn cất, mai táng đúng nơi quy định, một số đám tang đã thực hiện hỏa táng, không gây ô nhiễm môi trường, không tổ chức ăn uống linh đình. Những hủ tục lạc hậu, những hiện tượng mê tín dị đoan trong việc tang ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số đã giảm đi rõ rệt. Có những địa phương việc chôn cất được thực hiện trong vòng 24 giờ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, do đó công tác chỉ đạo, lãnh đạo thiếu chiều sâu, hiệu quả thực hiện ở một số nơi chưa cao. Công tác sơ kết, tổng kết và tổ chức các hội nghị chuyên đề đánh giá, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở địa phương chưa được quan tâm, tổ chức thường xuyên.

Để việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đạt kết quả cao, thời gian tới cần phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, quan trọng là sự tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang để tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị.Tiếp tục đầu tư, nhân rộng thực hiện những mô hình điểm đối với việc cưới, việc tang theo hướng văn minh, tiết kiệm nhằm kế thừa có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, địa phương, cộng đồng dân cư; từng bước hình thành cơ bản nghi thức phù hợp trong việc cưới, việc tang góp phần định hướng, bảo tồn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cộng đồng./.

Thu Trang
Sign In