Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ I

(Cập nhật lúc: 16/08/2019 14:47:38 )

Nhằm quảng bá, giới thiệu về hình ảnh thiên nhiên, con người, tiềm năng di sản văn hóa, thể thao của các dân tộc phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ I năm 2019.

Các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian sẽ được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội

Với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc Bắc Kạn trong thời kỳ đổi mới - hội nhập và phát triển”, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh dự kiến được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/11/2019.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động như: Lễ khai mạc, bế mạc và biểu diễn tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Bắc Kạn; hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng gồm: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; Liên hoan văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc. Hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian truyền thống có thi đấu các môn thể thao dân tộc gồm đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn; tổ chức các trò chơi dân gian như: Tung còn, kéo co, đi cà kheo, đánh yến, đánh tu ru (đánh sảng), đi thăng bằng, thổi khèn lá, múa khèn Mông. Hoạt động du lịch gồm: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương; Liên hoan ẩm thực đặc trưng các dân tộc Bắc Kạn; Triển lãm sách, báo, tranh, ảnh, hiện vật về du lịch Bắc Kạn với chủ đề “Không gian văn hóa - du lịch các dân tộc Bắc Kạn”.

Ngày hội còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao ý thức trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời rà soát, kiểm tra công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của các địa phương trong thời gian qua, từ đó định hướng, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy có trọng tâm, trọng điểm./.

Thu Trang
Sign In