Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Từng bước hình thành các lĩnh vực công nghiệp trong hoạt động văn hóa

(Cập nhật lúc: 22/04/2020 17:01:21 )

Trong 3 năm qua, công tác triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước hình thành nên các lĩnh vực công nghiệp trong hoạt động văn hóa, qua đó đã có những đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa để quảng bá, thu hút đầu tư du lịch

Phát triển các lĩnh vực công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh ngay từ đầu được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cần xây dựng lộ trình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phát huy được lợi thế và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, từ đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã bám sát các nội dung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm tới việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc sáng tạo, sản xuất, phổ biến, lưu giữ các sản phẩm văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ văn hóa. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 03 chuyên mục “Du lịch Bắc Kạn” phát trên sóng truyền hình để quảng bá, giới thiệu các khu điểm du lịch, văn hóa đặc trưng nổi bật của tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lập địa chỉ Email: dulich@backan.gov.vn để du khách góp ý cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh; tổ chức đưa các tin, bài tuyên truyền, quảng bá trên Cổng thông tin du lịch Bắc Kạn, mở liên kết với gần 20 tỉnh, thành trong nước và đã có trên 300.000 lượt người truy cập, nắm thông tin; lập các thủ tục để xuất bản được 3.000 cuốn cẩm nang du lịch, 3.000 tập gấp du lịch Bắc Kạn và 2.600 đĩa DVD “Cảnh tiên Ba Bể” để phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trong và ngoài nước; nghiên cứu, sưu tầm và viết được 20 bài thuyết minh mẫu và in được 600 quyển để phát hành tại các điểm du lịch của tỉnh.

Đối với việc thu hút và hỗ trợ đầu tư cho phát triển du lịch, tỉnh đã Quyết định chủ trương đầu tư cho 04 dự án đầu tư du lịch, đồng thời tổ chức các hội nghị, hội thảo như: Hội nghị chuyên đề phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn; họp bàn tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh Bắc Kạn; hội nghị xúc tiến đầu tư, liên kết phát triển du lịch Bắc Kạn; hội nghị quán triệt, phổ biến thực hiện Luật Du lịch 2017;hội thảo về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động nhằm tăng cường công tác giao lưu, hợp tác phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu, hình ảnh phục vụ quảng bá trên website được 09 cuộc; tham gia khảo sát các khảo sát tour, tuyến, điểm du lịch của tỉnh bạn được 06 đợt; thực hiện tốt công tác quảng bá, xúc tiến du lịch tại 12 sự kiện, hội chợ du lịch - thương mại trong nước. Qua các cuộc tham gia đã có trên 240.000 lượt người biết đến văn hóa, con người, các di tích lịch sử và du lịch của Bắc Kạn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có rạp chiếu phim, tuy nhiên trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, lồng ghép công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các ngày lễ, tết, sự kiện của đất nước, địa phương, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, mỗi năm tổ chức được 1.680 buổi chiếu phim.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Hằng năm tổ chức được 80 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu,vùng xa; 30 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm công tác tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, tổ chức sự kiện. Hiện nay, đã có 03 tổ chức, cá nhân đang kinh doanh hoạt động tổ chức sự kiện, đào tạo âm nhạc phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của người dân, đồng thời tạo sân chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai được 02 chương trình bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, qua thực hiện đã thành lập được 03 câu lạc bộ hát then - đàn tính, 05 đội văn nghệ dân gian dân tộc Tày, Dao, Mông để phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Đặc biệt, hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãmcủa tỉnh đã có những bước tiến cơ bản, các tác phẩm đi sâu khai thác, sáng tạo những đề tài lớn về lịch sử, công cuộc đổi mới; nhiều nghệ sĩ đã bám sát thực tế cuộc sống, tác phẩm phản ánh những chuyển biến tích cực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong giai đoạn 2017 - 2019, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã tham gia 03 cuộc triển lãm tổ chức tại tỉnh Lào Cai và Yên Bái, kết quả có 35 tác phẩm của 15 tác giả được chọn treo tại Triển lãm; tham gia 01 cuộc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực 15 tỉnh miền núi phía Bắc tại Yên Bái, kết quả có06 tác phẩm của 04 tác giả được chọn treo tại liên hoan. Thông qua các cuộc liên quan, triển lãm, các sản phẩm văn hóa, truyền thống của tỉnh Bắc Kạn được giới thiệu đến với đông đảo người xem.

  Có thể nói, việc phát triển công nghiệp văn hóa đã nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng, nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế - xã hội của Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, chưa có các cơ chế, chính sách thích hợp để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; việc đầu tư cơ sở vật chất trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu với thực tế. Để thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh kiến nghị với Chính phủ có cơ chế chính sách phù hợp, tăng cường bố trí kinh phí từ các nguồn ngân sách Trung ương đối với các tỉnh có điều kiện khó khăn như Bắc Kạn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo./.

Thu Trang
Sign In