Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ

(Cập nhật lúc: 05/08/2019 17:19:07 )

Những năm qua, Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp cũng như dành nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cầu hạ tầng của tỉnh theo hướng đồng bộ, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn 2012 - 2018, tỉnh lập, phê duyệt trên 20 Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 110 xã trên địa bàn 8 huyện, thành phố của Bắc Kạn. Song song với đó, tỉnh cũng nỗ lực thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, y tế...

Ảnh: Làm đường nội thôn Khuổi Tro, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn tỉnh, 100% đường quốc lộ, tỉnh lộ được cứng hóa; 76,95% các tuyến đường xã, đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được cứng hóa; 29,37% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 23,92% đường xóm, ngõ xóm được cứng hóa; 97,5% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi được 4 mùa; 93,9% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm thôn. Toàn tỉnh có 100% số xã có điện lưới quốc gia, 88,34% thôn, bản có điện; 97,29% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường được cải thiện; đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 642 công trình cấp nước tập trung, góp phần đưa tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96,5%, tăng 6,0% so với năm 2012. Trong những năm qua đươc sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh công tác thủy lợi có nhiều chuyển biến tích cực, hệ số sử dụng nước của các công trình tăng cơ bản đáp ứng được yêu cầu của địa phương. Hệ thống cơ sở vật chất giáo dục, y tế đã được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của nhân dân... Đến hết năm 2018, cả tỉnh có 87 trường đạt chuẩn quốc gia; 104 xã/122 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Đối với hạ tầng đô thị, nhìn chung, Thành phố Bắc Kạn và các thị trấn, xã trung tâm huyện lỵ đều được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ các trụ sở cơ quan, các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, dịch vụ công cộng, công trình thể thao…, đáp ứng tiêu chuẩn và chức năng của đô thị là trung tâm tỉnh lỵ, huyện lỵ và thị trấn khu vực.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng

Mặc dù công tác thu hút nguồn vốn đầu tư vào tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm, song so với nhu cầu thì việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng còn rất thấp. Hiện hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh còn thiếu và yếu, đường giao thông nông thôn đi lại còn rất khó khăn, các tuyến đường liên thôn, liên xã chủ yếu là đường cấp phối, đường đất; một số tuyến đường tuy đã được nhựa hóa nhưng cấp đường thấp, chỉ đạt cấp V, cấp VI miền núi; tỉnh vẫn còn 3 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã đi được 4 mùa; còn 86 thôn bản vùng sâu, vùng cao chưa có đường ô tô đến thôn. Các dự án thủy điện trên địa bàn đều là thủy điện quy mô, công suất nhỏ, hoạt động chưa ổn định, thường xuyên bị ảnh hưởng do thời tiết mưa lũ. Mặc dù tỷ lệ sử dụng điện cao tuy nhiên nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa chưa có điện lưới ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân… Hệ thống đô thị của tỉnh còn rất nhỏ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Kết cấu hạ tầng phát triển là điều kiện tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, Bắc Kạn vẫn đang tích cực đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, trong đó xác định tập trung vào: Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng.

Cụ thể, Bắc Kạn tập trung đầu tư hạ tầng, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia đầu tư vào tỉnh; tích cực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch được duyệt, phục vụ sản xuất, đời sống của người dân, trong đó ưu tiên đầu tư những công trình hạ tầng thiết yếu về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Quản lý sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực cho đầu tư phát triển thông qua việc quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong sử dụng nguồn lực, tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành. Xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý, ưu tiên cho các công trình trọng điểm, công trình cấp bách. Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, huy động tối đa mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn ODA, các nguồn vốn vay,... để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bắc Kạn tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Tuyến đường liên xã Chu Hương - Hà Hiệu (Ba Bể) thuộc Dự án LRAMP có nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới)

Cùng với đó đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, mở rộng hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cho kết cấu hạ tầng; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kết cấu hạ tầng. Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống trụ sở xã, trạm y tế, trường học, thiết chế văn hóa, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan tới việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ (bến xe, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại…) theo quy hoạch; định hướng đầu tư hệ thống chợ, siêu thị theo nhu cầu phát triển đô thị, bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn gắn với chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới, bảo đảm giao lưu hàng hóa cho người dân. Tích cực triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân, trong đó ưu tiên đầu tư những công trình hạ tầng thiết yếu. Đẩy nhanh tiến độ dự án cấp điện cho các thôn bản chưa có điện và dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia.

Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng, Bắc Kạn tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm làm tốt chức năng chủ đầu tư; ứng dụng công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiện đại trong việc tổ chức xây dựng, khai thác và quản lý kết cấu hạ tầng; tăng cường giám sát chất lượng công trình, đẩy nhanh thi công, rút ngắn thời gian thực hiện để bàn giao đưa vào sử dụng; chỉ đạo các địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp nhân dân cùng ủng hộ trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh; tăng cường giám sát của cộng đồng theo quy chế của Chính phủ về giám sát cộng đồng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản…/.

Thu Cúc
Sign In