Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên thực hiện

(Cập nhật lúc: 21/06/2019 15:07:34 )

Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số PCI của Bắc Kạn vẫn duy trì ở nhóm xếp hạng trung bình với 60,11 điểm. Mặc dù điểm số tăng 1,29 điểm nhưng vị trí xếp hạng các tỉnh, thành phố lại giảm 01 bậc so với năm 2017 (xếp thứ 60) và xếp thứ 13/14 tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong số 10 chỉ số thành phần của PCI năm 2018, Bắc Kạn có 09 chỉ số tăng điểm, 01 chỉ số giảm điểm so với năm 2017. Một số chỉ số thành phần có điểm số và thứ hạng xếp ở vị trí rất thấp, thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng cả nước như: Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đứng vị trí 63/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Chi phí thời gian đứng vị trí 62 và Chỉ số Tính năng động nằm ở vị trí 59.

Trên cơ sở đánh giá kết quả Chỉ số PCI năm 2018, ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và các năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ, các Sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm cải thiện các chỉ số thành phần liên quan đến ngành mình, khắc phục các chỉ số thành phần còn thấp điểm, giảm điểm và duy trì, cải thiện các chỉ số thành phần ở mức cao và tăng điểm; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; tích cực nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung các giải pháp khắc phục các chỉ số thấp điểm, giảm điểm “Chi phí thời gian”,“Tính năng động”, “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”…

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ Chỉ thị nghiêm túc tổ chức thực hiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên; định kỳ hằng năm tổng kết đánh giá, báo cáo tình hình kết quả thực hiện./.

Thu Cúc
Sign In