Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn thu hút được 18 dự án đầu tư trong năm 2018

(Cập nhật lúc: 16/11/2018 09:09:09 )

Trong năm 2018, công tác xúc tiến vận động đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được quan tâm, nhờ đó đã thu hút được 18 dự án với tổng mức đầu tư trên 4.459 tỷ đồng, tăng 09 dự án so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó có một số dự án lớn như: Dự án Nhà máy sản xuất Feromangan &Silicomangan của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Bắc Kạn với tổng mức đầu tư trên 2.051 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất chì kim loại Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Luyện kim màu Tây Giang Bắc Kạn với tổng mức đầu tư trên 1.264 tỷ đồng; Dự án Thủy điện Pác Cáp của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 1 có tổng mức đầu tư trên 208 tỷ đồng; Dự án Đầu tư khai thác tuyến điểm du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể và khu du lịch sinh thái Nature and Fresh của Công ty TNHH thương mại và du lịch Greencanal Việt Nam đầu tư trên 250 tỷ đồng...


Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn tiếp tục thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng và du lịch Hồ Ba Bể

Có được kết quả trên là do trong năm tỉnh đã thành lập được tổ công tác liên ngành giải quyết các thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh, thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra tiến độ thực hiện các cam kết đầu tư của các chủ đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2017. Các hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư được xây dựng, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tuyên truyền quảng bá, xây dựng tài liệu ấn phẩm xúc tiến đầu tư được các Sở, ban, ngành liên quan biên soạn phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư...

Đồng thời, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh rà soát, cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư…; Giới thiệu tiềm năng, cơ hội, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư của tỉnh Bắc Kạn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương; Tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng… để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, đảm bảo các dự án hoạt động có hiệu quả nhằm củng cố lòng tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh./.

Thu Cúc
Sign In