Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bắc Kạn tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

(Cập nhật lúc: 19/06/2018 08:15:08 )

Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Kạn đã tăng 4,22 điểm và tăng 01 bậc so với năm 2016, đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Với tổng điểm số trên, Bắc Kạn vẫn nằm trong nhóm thấp của cả nước. Vì vậy, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PCI.

Tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng (Ảnh: Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố Bắc Kạn)

Tăng nhưng chậm

Xác định chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng với doanh nghiệp. Với những nỗ lực đó, đến hết năm 2017, tỉnh Bắc Kạn đã đạt 58,82 điểm, tăng 01 bậc chỉ số PCI so với năm 2016, đứng thứ 59/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI năm 2017, có 03 chỉ số có điểm ở mức trên trung bình so với các tỉnh, thành phố gồm: Chỉ số minh bạch đạt 6,65 điểm; chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt 6,42 điểm và chỉ số thiết chế pháp lý đạt 6,06 điểm. 07 chỉ số còn lại ở mức điểm thấp hơn, đó là: Chỉ số gia nhập thị trường được 6,25 điểm; tiếp cận đất đai 5,13 điểm; chi phí thời gian 4,83 điểm; chi phí không chính thức 4,28 điểm; tính năng động 4,15 điểm; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 6,32 điểm; đào tạo lao động 6,09 điểm.

So với năm 2016, trong 07 chỉ số trên thì chỉ số gia nhập thị trường giảm điểm nhiều nhất là 1,86 điểm; chỉ số giảm điểm tiếp theo là chỉ số chi phí thời gian giảm 1,23 điểm; chỉ số tiếp cận đất đai giảm 0,69 điểm; chỉ số chi phí không chính thức giảm 0,23 điểm và chỉ số tính năng động giảm 0,14 điểm.

Như vậy, điểm số và thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh Bắc Kạn năm 2017 mặc dù có tăng so với năm 2016 nhưng tăng chậm và vẫn ở mức thấp của cả nước, một số chỉ số thành phần có tăng điểm nhưng chưa thực sự tạo sự đột phá.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chỉ số PCI

Để khắc phục những hạn chế cũng như khai thác lợi thế của tỉnh về môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, thể hiện sự năng động của địa phương nhằm đạt được mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành “khá”, hiện nay, các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đang tăng cường tuyên truyền, nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện đúng cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, địa phương tại Văn bản số 4401/UBND-CN ngày 10/10/2016. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ dự án đầu tư, thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường, cấp phép xây dựng, tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình thực hiện dự án đầu tư; giải quyết nhanh gọn, chính xác các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp...; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường và xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian, chi phí không chính thức và kinh phí của doanh nghiệp để thực sự hướng tới là chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực cấp phép, điều kiện kinh doanh…

Tại Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tháng 05/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải cũng đã yêu cầu: Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ từng tiêu chí trong các chỉ số thành phần và theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Hiệp hội Các doanh nghiệp của tỉnh thường xuyên thăm nắm, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, đồng thời đề xuất hướng giải quyết; các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, giảm thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển./.

Thu Cúc
Sign In