Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chỉ số PAPI năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn thuộc nhóm đạt điểm trung bình cao

(Cập nhật lúc: 17/05/2019 08:29:42 )

Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 32 bậc so với năm 2017 và năm trong nhóm trung bình cao.

Năm 2017, tỉnh Bắc Kạn có tổng số điểm PAPI là 34,34 điểm, đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm địa phương có điểm số thấp nhất. Với kết quả trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điểm số cũng như thứ bậc Chỉ số PAPI của tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã phổ biến quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền đến người dân về Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn; các chủ trương của Đảng, cơ chế chính sách liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người dân. Đồng thời tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất nguyện vọng và kiểm tra, giám sát, từ đó đã làm cho cơ chế, chính sách của nhà nước ngày một hoàn thiện và phù hợp với thực tiễn. Tại cấp xã, việc bình xét hộ nghèo, các khoản thu, chi đóng góp tự nguyện tại địa phương được thực hiện dân chủ trên cơ sở thống nhất của người dân tại cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố.

Các đơn vị đã thực hiện công khai, minh bạch việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế; mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu...

Các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã đều xây dựng và ban hành Quy chế tiếp công dân; duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân theo đúng quy định. Qua đó đã nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của đội ngũ cán bộ, công chức và sự tham gia, giám sát của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Đồng thời các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng.

Trong thực hiện nội dung “Thủ tục hành chính công”, các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC để đề nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm những TTHC còn rườm rà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC. Các TTHC đều được cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời đúng quy định, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn, trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị...

Đối với nội dung “Cung ứng dịch vụ công”, tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc. Tích cực cải thiện chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học công lập. Tập trung đầu tư xây dựng, cải thiện kết cấu hạ tầng căn bản để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp được các cấp, các ngành tỉnh quan tâm thực hiện. Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ người dân được tỉnh thường xuyên đầu tư, nâng cấp.

Bảng xếp loại các chỉ số thành phần kết quả PAPI năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Với những nỗ lực trong năm vừa qua, tổng hợp kết quả PAPI năm 2018, các chỉ số thành phần cơ bản đều tăng so với năm 2017. Trong đó có 01 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm cao nhất là Quản trị môi trường; 03 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình cao là Công khai minh bạch, Trách nhiệm giải trình với người dân và Thủ tục hành chính công; 04 chỉ số nội dung ở nhóm đạt điểm trung bình thấp gồm Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, Cung ứng dịch vụ công và Quản trị điện tử; không có nội dung ở nhóm điểm thấp nhất./.

Bên cạnh 06 chỉ số nội dung như những năm trước, năm 2018, PAPI có thêm 2 chỉ số là quản trị môi trường và quản trị điện tử.

Tỉnh Bến Tre và tỉnh Lạng Sơn là 2 địa phương có tổng điểm Chỉ số PAPI cao nhất đều là 47,05 điểm; thấp nhất là Bình Định với 41,04 điểm.

Hơn 14.300 người dân được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh/thành phố đã được phỏng vấn trong nghiên cứu Chỉ số PAPI 2018 chia sẻ về trải nghiệm và cảm nhận qua nghiên cứu PAPI về hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương.

Thu Cúc
Sign In