Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 06/11/2019 15:28:35 )

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (Hạng mục: Nhà hiệu bộ).

Dự án được thực hiện tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường; góp phần hoàn thiện các tiêu chí đạt trường chuẩn quốc gia theo quy định.

Quy mô đầu tư: Xây dựng Nhà hiệu bộ 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 234m2, bao gồm các phòng chức năng như phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng kế toán - hành chính, phòng nhân viên, văn phòng, phòng y tế; nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang...

Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

Dự án thuộc nhóm: C. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.

Nội dung khác: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền choỦy ban nhân dân huyện Ngân Sơn quyết định đầu tư dự án Trường Mầm non Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (Hạng mục: Nhà hiệu bộ).

Ủy ban nhân dântỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Chủ trương đầu tư dự án Mở đường Khuổi Lùng - Píc Cáy, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 15:12:25)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:59:42)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:58:20)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:57:31)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:54:02)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:51:57)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:50:57)

Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng phòng học Trường Mầm non Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:50:16)

Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học Trường Tiểu học và THCS Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:48:27)

Chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Giai đoạn 2)( 05/11/2019 14:47:12)

Sign In