Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 05/11/2019 14:59:42 )

Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2045/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Bắc Kạn.

Dự án được thực hiện tại Tổ 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Bảo đảm về cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường làm việc của công chức, người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Khắc phục tình trạng xuống cấp và kéo dài tuổi thọ công trình, tiết kiệm vốn đầu tư công cho nhà nước. Đảm bảo cơ sở vật chất cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập.

Hình thức đầu tư: Cải tạo, sửa chữa.

Dự án thuộc nhóm C. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư), có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo Chủ trương đầu tư được phê duyệt và đảm bảo đúng các quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:58:20)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:57:31)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:54:02)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:51:57)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:50:57)

Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng phòng học Trường Mầm non Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:50:16)

Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học Trường Tiểu học và THCS Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:48:27)

Chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Giai đoạn 2)( 05/11/2019 14:47:12)

Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:46:18)

Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:43:18)

Sign In