Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chủ trương đầu tư dự án Mở đường Khuổi Lùng - Píc Cáy, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 05/11/2019 15:12:25 )

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Mở đường KhuổiLùng - Píc Cáy, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (thay thế danh mục đã phê duyệt tại Quyết định số 1704/QĐ-UBND).

Nội dung thay thế danh mục cụ thể như sau:

Danh mục đã phê duyệt tại quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh

Danh mục dự án điều chỉnh, thay thế

TT

Danh mục dự án

TT

Danh mục dự án

1

Cầu Khuổi Lùng - Píc Cáy xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

1

Mở đường Khuổi Lùng - Píc Cáy, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Lý do thay thế danh mục: Do quá trình lập Chủ trương đầu tư, quy mô xây dựng Cầu Khuổi Lùng- Píc Cáy chưa phù hợp với nguồn vốn được cấp. Sau khi khảo sát lại, nguồn vốn được phân bổ không đủ xây dựng công trình Cầu Khuổi Lùng- Píc Cáy. Do vậy, đề nghị thay thế danh mục dự án từ Cầu Khuổi Lùng - Píc Cáy sang công trình Mở đường Khuổi Lùng - Píc Cáy, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của địa phương; đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất; thúc đẩy trao đổi hàng hóa, thông thương buôn bán giữa các thôn, với trung tâm xã và các xã lân cận;góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây nông thôn mới.

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019- 2020.

Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Quyết định số 1704/ QĐ-UBND ngày 23/10/2017 của UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án và các nội dung liên quan theo đúng các quy định hiện hành./.

Bế Hiền

Tin bài mới:


Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:59:42)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:58:20)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:57:31)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:54:02)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:51:57)

Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:50:57)

Chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng phòng học Trường Mầm non Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:50:16)

Chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học Trường Tiểu học và THCS Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:48:27)

Chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (Giai đoạn 2)( 05/11/2019 14:47:12)

Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn( 05/11/2019 14:46:18)

Sign In